Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Intervju med elever på bibelskolen

Rebekka AndersenHvordan gikk det til at du begynte på Fossnes, Rebekka?

 

«Jeg fikk høre om Fossnes av en kompis, var innom en leir og søkte dagen etterpå. Det er flere grunner til at jeg valgte Fossnes. Først og fremst ønsket jeg en bibeltro skole med mest mulig bibelfag. I tillegg ønsket jeg en internatskole og veldig gjerne en landlig beliggenhet. Alt i alt oppfylte Fossnes disse ønskene og til nå er jeg veldig fornøyd.» Rebekka Andersen (Lyngdal)

 

IMG 3303 2Kan du fortelle om noe du har lært her på bibelskolen, Jakob?

 «I romerbrevet har eg fått sett klarare kor satt på sidelinja eg vert når det kjem til frelsen. Like sikkert som at Guds kjærleik ikkje bygger på nokon av min kraft eller verdigheit, like sikkert er det at Guds kjærleik ikkje kan rokkast av nokon av min svakhet eller uverdighet.» Jakob Knutzen (Namsos)

 

 

IMG 3305 2Hvordan fungerer det å bo sammen med ca 20 andre personer på internat som vi gjør?

«Det er veldig sosialt, på både godt og vondt. Når du har lyst å finne på noe er det alltid noen du kan få med deg, eller noen du kan henge med. Det gjør at det ikke blir noe rom til å kjede seg, samtidig som det er vanskelig å ta seg tid til å være stille med Ordet.» Ruben Fjell (Namsos)

 

 

 

SAM 6969 Medium 2Hva kjennetegner Bibelskolen på Fossnes ifølge deg?

«Det første som slo meg da jeg begynte som elev ved bibelskolen var at all undervisningen er sentrert rundt ´Jesus Kristus og ham korsfestet´ (1Kor 2:2). Det å bli daglig påminnet om frelsesverket og få det belyst gjennom de ulike bøkene vi går gjennom i Bibelen bidrar ikke bare til hodekunskap, men også til ransakelse og stor vekst i troen i det vi lærer oss å få se Kristus åpenbart i hele Bibelen.» Vian Eriksen (Tønsberg)

 

Intervjuet ved Johanna Theresia Nygård (elev)