Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelle bibeltimer over Amos bok

AmosHer kan du lytte til aktuelle bibeltimer over profeten Amos bok ved predikant Gunnar Nilsson fra Sverige. Disse ble holdt på bibelkurset på Bibelskolen på Fossnes i 2010.

Bilde: Gustav Doré

 

Amos forkynte Guds dom over et folk som levde i velstand og dypt åndelig og moralsk frafall. Det er mange likhetstrekk med Amos' tid og vår tid.

 

1) Amos 1:1-2:5          2) Amos 2:6-3:8

3) Amos 3:9-4:13        4) Amos 5:1-6:14

5) Amos 7:1-8:14        6) Amos 9:1-15