Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Sommersamlingen på Fossnes 2016

Sommersamling 2016Igjen har vi hatt en rik samling om Guds Ord på Fossnes Bibelskole i Vestfold. Med som talere var Bjarne Gjuvsland, Per Bergene Holm, Konrad Fjell, Ingar Gangås og Sigbjørn Agnalt.

 

Lederne for samlingen var Martin Fjære, Dag Rune Lid, Reidar Heian, Fredrik Thorbjørnsen og Lars Fossdal. Vi har fått sang av blant andre Magne Ekanger, Kilden, Klippen mannskor, Fossneskoret, Randi Therese Larsen og Andreas Brennsæter, og en gruppe fra Kvelde.

 

Torsdag formiddag var det årsmøte for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Mange interessante og dagsaktuelle temaer ble tatt opp her. På ettermiddagen var det misjonsmøte med Ingar Gangås. Han talte om at alle som hører Jesus til er misjonærer. Vi trenger ikke reise langt bort for å forkynne evangeliet om Jesus. Det kan vi gjøre i hjemmet vårt, i nabolaget, på jobb osv. I tillegg viste Ingar bilder og filmklipp fra misjonsarbeidet i Sør-Amerika.

 

Torsdag kveld talte Sigbjørn Agnalt fra 2. Peters brev 1, 1-2. Han tok blant annet fram hva det vil si å være Jesu Kristi tjener/ trell, og han snakket om troen som vi har fått (v. 1). Det er ikke troen i seg selv som er noe, men hvem vi tror på. Sigbjørn talte på to møter til, der han tok fram mer fra første del av 2. Peters brev kapittel 1. På lørdag ble det tatt fram hvordan vi skal få til å leve et hellig liv. Det kan vi ikke gjøre ved å bli sterke i oss selv, eller få kraft eller hjelp til det. Kristus er klippen som holder oss oppe. Da skal ikke jeg lenger klare å få det til, men jeg skal få være i Jesus som har fullbrakt alt.

 

Bjarne Gjuvsland talte fredag og lørdag om å være «hverdagskristen» og om å få andre med på veien til Himmelen. Han tok blant annet fram Matteus´ evangelium 9, 35-38 og Jeremia 20, 7-9. Han minte oss også på det som står i Filipperbrevet 2, 4-5 – om å la det sinn som var i Kristus Jesus også være i oss. Jesus gjorde alt for at vi skulle bli frelst. Så skulle også vi gjøre alt for at andre får høre budskapet om Jesus og også bli frelste. Bjarne sa at dersom du er usikker på plassen du skal være på, så er i alle fall plassen ved Jesu føtter din. Jesus sier at det eneste som er nødvendig er å være der (Luk 10, 38-42).

 

Konrad talte blant annet fra Joh. 6, 35-39, der temaet var “Jeg er livets brød”. Jesus forkynner seg selv i de Ordene, rent og klart. Ord til trøst og til fred. Noen vil helst arbeide selv for å oppnå frelse og salighet, men de har aldri erfart å leve ved Ham. Vers 37: Bare de som blir dratt av Faderen kommer til Jesus. Alle mennesker blir kalt gjennom å høre Ordet. Konrad talte om loven som gir oss sorg over synden i hjertet, og om hungeren i sjelen etter frelsen og om hvordan vi da trenger til Ordet om hjelp og frelse. Konrad talte også fra Luk 18, 1-8.

 

Fredag formiddag talte Per Bergene Holm fra Hebreerbrevet 10, 18-39. Det var et frigjørende og alvorlig budskap. Jesus døde for alle synder. Ikke bare for de du er ferdig med, men også for den synden du daglig strever med. Søk tilflukt hos Jesus – ikke først når det er i orden med deg, men sånn det er nå. I vers 19 står det at vi i Jesu blod kan ha frimodighet til å tre fram for Gud. I Jesus er du ren og rettferdig. Det er ikke i deg selv, men i Jesus du er det. Men denne frelse i Jesus er for dem som påkaller Ham for å få frelse.

 

Hvis du har synd i ditt liv som du ikke vil bekjenne for Jesus, er det ikke sannhet i livet ditt. Gud ber oss om å gå i rette med hverandre, og han sier at han vil gjøre oss hvite som snø (Jes 1,18). Per sa at vi kan aldri vite når leken med synden blir syndens lek med oss. Hvis du holder deg borte fra lønnkammeret og samfunnet med brødrene, får synden lettere makt i deg, og samvittigheten sløres. Da skremmer ikke synden lenger. Når du tar det lett med synden, får synden makt. Unndrar du deg Guds vilje til å ha deg nær seg, så unndrar du deg til fortapelse. Jesus kaller deg inn til seg og vil at du kal komme til Ham med alt. Lørdag ettermiddag hadde Per et familiemøte også. Både unge og eldre var samlet her.

 

Talene kan anbefales! Om det er første gang du hører dem, eller om du kanskje trenger å høre dem en gang til. De er lagt ut på www.nll.no. Trykk videre på: «Video». Her finner du oversikt over talene fra sommersamlingen 2016 og fra andre arrangement.

 

I tillegg til møtene på sommersamlingen, ble det også arrangert barnemøter to formiddager, vitnemøte torsdag kveld og ungdommens spørretime fredag kveld.

 

På ettermiddagene var det forskjellige leker og konkurranser for barna, mens ungdommene spilte volleyball, fotball og ultimate.

 

Det er mange vi kan takke etter en så fin leir. Først og fremst vil vi takke Gud som igjen har gitt oss en fin leir, både åndelig og sosialt. Takk til Ham som har åpenbart Ordet for oss igjen. Takk også til de som stiller seg fram for å forkynne Guds Ord.

 

I tillegg er det mange praktiske ting som må stelles i stand for å få gjennomført en leir med til sammen over 200 deltakere. En stor takk går til kjøkkengjengen med Reidun Asdahl i spissen, som har servert over 1400 porsjoner med mat i løpet av 4-5 dager. Takk til alle «fossnesvenner» som stiller opp på dugnader både innendørs og utendørs for å stelle og ordne, og som baker kaker og rundstykker, vasker opp osv. Det er i tillegg godt å ha noen ledere for dugnadsgjengen. Takk både til dem, til vaktmestrene på Fossnes og andre som har ordnet med de praktiske tingene.

 

Til slutt vil jeg minne om det som står i Hebreerbrevet 12, 1-2a: «Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender».

 

Så må vi ikke glemme Jesu kjærlige formaning om å sitte ved hans føtter og lytte til hans ord (Luk 10,39).

 

Referat ved Ingrid Flotve