Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Velkommen til bibelkurs på Fossnes

13. - 18. november er det igjen tid for det årlige bibelkurset på Fossnes. Talere/lærere i år er Lars Fossdal, Per Bergene Holm, Lars Fredrik Ellingsen og Sigbjørn Agnalt ved Bibelskolen, samt Per Gustafsson (Sverige), Poul Larsen (Danmark) og Bjarne Gjuvsland. Påmeldingsfrist er 1. november! Her kan du finne program for bibelkurs 2018.