Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Nyttårsleir på Fossnes 2015/2016

 

Nyttårsleir på Fossnes 15 16 40 comp

Nok en nyttårsleir på Fossnes er vel gjennomført og over 100 personer har vært innom leiren på møter og til sosialt samvær gjennom nyttårshelgen. Igjen har vi fått samles om Guds Ord og møtt våre kristne brødre og søstre.

 

 Martin Fjære, Dag Rune Lid, Konrad Fjell og Lars Fossdal har talt ifra Guds Ord til oss. På åpningsmøtet tirsdag kveld tok Martin Fjære utgangspunkt i Luk 2,25-35. Han minte oss på Simeon som tok Jesusbarnet i sine hender og sa: «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse» (v. 29-30). Dette var et fint motto for nyttårsleiren: Gud har gitt oss frelse i Jesusbarnet som kom til jord. Men har jeg tatt opp noe annet enn Jesus i armene mine? Fins det noe annet jeg setter min lit til utenom Guds frelsesverk? Eller har jeg min frimodighet ankret på samme grunn som Simeon?

Onsdag morgen talte Dag Rune Lid fra Ap.gj. 5,1-11 om Ananias og Saffira, om hvor farlig det er å være rik i denne verden, at ingenting kan skjules for Gud, og om viktigheten av å gi Gud rett når han peker på synd. Ananias og Saffira står som en mektig advarsel for hvordan det går dem som ikke tar Den Hellige Ånds overbevisning om synd innover seg. Som en klar motsetning er Davids erkjennelse overfor Natan og Gud om sitt fall. Her ser vi at det er nåde å få for alle syndere som omvender seg og tar imot Guds nåde. Dag Rune hadde også en bibeltime om vekkelse og vekkelseshistorie både i Norge og andre deler av verden. Han la ut om hvordan åndsmakt er den eneste måten Guds folk kan seire i vekkelse.

Konrad Fjell hadde en bibeltime om Guds kjærlighet og en time om broderkjærligheten. Her fikk vi høre at Gud er kjærlighet. Han elsker fordi han er kjærlighet – dets opphav og dets kilde. Fra syndefallets dag har Gud satt himmel og jord i bevegelse for å vinne sin brud tilbake. Om hvordan Gud elsker og hvordan man kan bli i hans kjærlighet fins det kun ett nøkkelord – Jesus. Om broderkjærligheten fikk vi høre om hva som er den kristne broderkjærlighet, hvorfor den kan føles fremmed for et menneske, og et alvorlig spørsmål om hvordan det står til med den enkeltes kjærlighet til brødrene. Den rette broderkjærlighet fikk vi høre var selvutslettende – man gav avkall på seg selv for å ofre seg for brødrene. Konrad hadde også en bibeltime om endetiden og Jesu gjenkomst.

Lars Fossdal hadde i tillegg til en misjonstime, en bibeltime om «hvordan Gud er» ut fra teksten i Josva 7,10-26. Han ser alt, han er allestedsnærværende. Som Akan er det mange som skjuler sin synd for andre under sitt jordiske liv. Men på dommens dag vil ikke en synd bli glemt, ikke et fall stå skjult for den tre ganger hellige Gud. Hvordan er det med din samvittighet? Har du falt fra slik som Akan?Utenom møtene var det også stevnekorøvelser, spill og aktiviteter. Nyttårsaften bød på mandel i grøten, festmiddag, rakettoppskyting og underholdning. Vi vil rette en stor takk til kjøkkenpersonalet og alle andre som bidro på ulike måter for å gjøre dette til en fin leir.

Nyttårsleir på Fossnes 15 16 30 comp

Ingrid Flotve