Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Ungdomsleir i Valdres: Velsignelsen og forbannelsen

 
Fra 25. til 28. februar var det tid for nok en ungdomsleir på Åreeld leirsted på Hermanstølen i Valdres. Hovedtaler denne gang var Dag Rune Lid fra Norheimsund.
I tillegg hadde Reidar Heian og Asbjørn Fossli ett møte hver. Med som ledere var de to sistnevnte samt Fredrik Thorbjørnsen.
 
Reidar reiste opp litt tidligere på dagen, slik at alt var klart da vi andre kom opp utover kvelden. Noen kom på fredag, og da alle hadde komme var vi rundt 35 stykker medregnet talere og ledere.
Torsdag kveld hadde vi bare en kort samling, før vi gikk til ro.
 
Er vi under velsignelsen eller forbannelsen?
 
Fredag formiddag talte Reidar om velsignelsen og forbannelsen ut fra 5. Mos 11.26-28: «Se, jeg legger i dag fram for dere velsignelsen og forbannelsen: Velsignelsen, så sant dere lyder Herren, deres Guds bud, som jeg gir dere i dag, og forbannelsen, dersom dere ikke lyder Herrens, deres Guds bud, men viker av fra den veien jeg i dag byder dere å vandre på, og følger andre guder, som dere ikke kjenner.»
 
Han pekte på at enten er vi under velsignelsen, eller så er vi under forbannelsen. Her er det enten eller. Det er ingen mellomting. Slik var det også med Israelsfolket: Var Herren med dem, seiret de uansett hvor stor fienden var, men var Herren mot dem, mislyktes alt. Vi ble også stilt overfor spørsmålet: Går vi på den brede eller smale vei? Det vi fyller sinnet med, vil prege livet vårt. Lar du deg lede av Guds ord, vil du aldri fare vill.
 
Josef – et forbilde for oss
 
Dag Rune tok opp tråden, og talte på kveldsmøtet om Josef som forbilde på fredag kveld. Han hadde Gud som Herre i sine liv, også når det gjaldt det fjerde bud. Han hadde et fortrolig samfunn med sin far og et villig sinn. Derfor var han et anstøt for sine brødre. Han var lyset som skinner i mørket. Og det var med ham som med Jesus: «Hans egne tok ikke imot ham.»
 
Josef ble til slutt solgt som slave av sine egne brødre. Men Gud var med ham. Han var på Guds vei og på Guds plass, selv om det ikke så slik ut. Josef ble fristet av sin herres hustru, men han rømte fra fristelsen fordi han var redd synden. -Er vi det, spurte Dag Rune?
 
Etter mange år ble Josef opphøyet, og han ble til frelse for mange, som et forbilde på Jesus. Til oss lyder
innbydelsen og formaningen: Gå til Jesus i hungersnøden med dine blodrøde synder.
 
Salme 25 – en bønnesalme
 
Lørdag formiddag talte Asbjørn over salme 25. Her får vi se hvordan David stoler på Herren i sin nød. Det skal vi også få gjøre, også når vi mislykkes i vårt liv og vår tro. Han siterte også Øyvind Andersen, som formaner oss til å bruke Guds ord i bønnen.
 
Lønnkammeret
 
På kveldsmøtet talte Dag Rune over emnet «en stille stund med Jesus.» Han tale om velsignelsen ved å ta seg tid til lønnkammeret og løftene knyttet til bønn. Han pekte på at alt liv trenger næring. Hvis vi ikke tar oss tid til Guds ord, får ikke troen vokse seg sunn og sterk.
 
Daniel og vår tid
 
Søndag formiddag talte Dag Rune om Daniel. Han var bare 14 år da han ble bortført til Babel, og er et vitnesbyrd om hvordan Herren tar vare på de som tar vare på Guds ord. Vi fikk høre hvordan herskerne i Babel prøvde å gjøre Israels kongebarn om til Babels treller.
 
Daniels navn betyr: «Gud er min Herre.» Dette passet ikke Babel, for Babels ånd krever underkastelse. Ved denne verdens lekre retter og opplæringen i Babels visdom, skulle Danel formes fra å være et Jerusalems kongebarn til en Babels trell. Men Daniel vokste i stedet i nåde og kjennskap til Gud. Der er han et forbilde for oss, vi som preges av denne ånd i bl.a. skolen. Tidsånden blir mer og mer preget av den onde, men på samme måte som Daniel, skal vi også få regne med vår Gud og frelser.
 
Livet bevares ved Guds ord
 
Årets leirsang var «Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden» (SB 497). Det siste verset er på mange måter et sammendrag av det vi fikk høre på disse møtene: «Når kan den unge livets sti bevare, så den er ren og lys ved dag og natt? Det skjer alene når Guds ord, det klare, er livets lys og fred og hjertets skatt.»
 
Ellers var det gruppemøter fredag ettermiddag der aktuelle emner og spørsmål ble tatt opp, og det var vitnemøte lørdag kved, der flere av ungdommene deltok med vitnesbyrd.
 
Etter formiddagsmøtene fredag og lørdag var det skitur, hopping, bålbrenning, pølsespising og sosial hygge.
 
Søndag ettermiddag reiste vi hjem etter en begivenhetsrik helg. Vi avsluttet med bønnen på nr. 920 i Sangboken: «Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut! Denne innskrift på meg sett: Jesus ifra Nasaret, den korsfestede min ære og min saliget skal være.»
 
Av Asbjørn Fossli