Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Ungdomsleiren på Haugli påsken 2016

 

Lørdag til tirsdag, 19.-22. mars, var vi igjen samlet til påskeleir på Haugli leirsted i Flekkefjord. Sigbjørn Agnalt, John Peder Samdal, Sigmund Fjære og Lars Fossdal var med som talere. Sigmund Fjære og Lars Fossdal var også ledere på leiren. Totalt var det cirka 45 deltakere i aldersgruppen 12-25 år.

 

Sigbjørn Agnalt hadde tre bibeltimer, der han tok for seg «Vårt forhold til Gud» og «Vårt forhold til hverandre». Han brukte et veldig illustrerende bilde med en rose som stod i en vase med friskt, rent vann. Deretter satte han den i en vase der vannet var forgiftet. I løpet av leiren så vi at rosen etter hvert døde fordi den ikke fikk vann. Med dette ville han vise oss at vi er nødt til å leve i og av Ordet. Dersom vi ikke tar til oss av Guds Ord, dør vi, akkurat som rosen som ikke fikk vann. «Vannet som Jesus gir er livgivende, ikke bare for livet her og nå, men for det evige livet.»

 

John Peder Samdal hadde tre bibeltimer om Jesu lidelseshistorie og gangen opp til Golgata. «Hvem er det som trenger en redning? Hvem er det som trenger en Frelser? Jo, det er de som er fortapt!» Det var godt å sitte ned og bli stille for påskens budskap igjen, og å få høre om enda en gang om Jesus som kom for å frelse det som var fortapt. «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse» (Luk. 5:32).

 

Sigmund Fjære hadde en bibeltime der han talte over Jakobs brev kapittel 4, vers 4-7. Han snakket om at vennskap med verden er fiendskap mot Gud, og at vi som kristne må regne med å bli hatet av verden (Joh. 15:19). Lars Fossdal hadde også en bibeltime søndag kveld.

 

Utenom bibeltimene var det satt opp ulike sosiale aktiviteter. På søndag formiddag reiste vi inn til Fossdal og gikk ut på tur og grilla pølser. På mandag reiste vi til Gyland skole og hadde ulike aktiviteter i gymsalen og på fotballbanen der. Om kveldene var det også mange som spilte spill eller deltok på andre organiserte leker og konkurranser.

 

Vi er takknemlige til Gud for leiren vi enda en gang har fått være med på, og for Ordet vi har fått høre. Det er stort å få samles så mange på leir for å høre evangeliet Jesus. Det har vi stor grunn til å takke for! Vi er også takknemlige til dem som er villige til å stille seg fram med Guds Ord. En stor takk rettes også til de som år etter år arrangerer leir og legger alt praktisk til rette for oss som får være med.

 

Vi avsluttet samværet med å synge sangen i sangboka på nr. 904. I det andre og det fjerde verset synger vi:

Gjem nu Guds Ord i ditt hjerte og sinn, Lukk ikke synden og verden der inn! Jesus la hjertene eie!

Lammet, ja, Lammet, dets vunder og sår, Æren og prisen i evighet får! Amen, halleluja! Amen!

 

Av Reidun Irene Larsen