Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Velkommen til bibelkurs 2016

Bibelkurset 2016Velkommen til bibelkurs på Bibelskolen på Fossnes 8.-13. november. Med som talere i år er Gunnar Nilsson (S) og Mikkel Vigilius (DK) samt bibelskolens lærere. Program og informasjon finner du her.