Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Referat fra høstleir Haugli 2016

Da er atter en ungdomsleir på Haugli leirsted i Vest-Agder forbi. Rundt femti ungdommer var samlet på høstleiren 21. – 23. oktober. Med som talere denne gangen var Kristian Fjære, Asbjørn Fossli og Lars Fossdal. Dessuten var Atle Barkve med som leder sammen med Lars Fossdal.

 

Leiren startet med kveldsmat klokken 19:00, og etter det hadde Asbjørn sin første tale for helga. I begge prekenene han holdt talte han om Jakob. Først om hvordan han utgav seg for å være Esau for å lure til seg velsignelsen. Slik prøver også mange å opptre som kristne når de er sammen med andre kristne uten å være omvendt. Spørsmålet ble stilt: «er du en kristen også når du er alene for deg selv, eller sammen med verdslige mennesker?» Senere kom han inn på Jakobs omvendelse. Han vant i sin kamp mot Gud fordi han gråt og bad om nåde.

 

Lørdag formiddag talte Lars over ordet i Matt 16:26: «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Et menneske er uendelig mye verd fordi det har en uendelig sjel. Derfor er det så viktig hvor vå sjel havner når vi dør – at vi blir frelst.

 

Midt på lørdagen var alle sammen med i heia på Fossdal. De som ikke følte alt for stort behov for å røre på beina fikk sitte på traktorhengeren opp til grillplassen. Der ble det grillet så mange pølser at alle kunne erklære seg mette. Det ble en fin tur med godvær og vakker natur.

 

Kristian hadde to taler i løpet av helga, men over samme tekst i Joh. Åp. 3:14ff om menigheten i Laodikea. De fikk høre de alvorlige ordene «Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.» Den som er lunken er kommet i en meget farlig åndelig stilling, fordi han tror seg selv å være rik i Gud, men er likevel uomvendt.

 

Vi fikk høre det flere ganger i løpet av helga om viktigheten av å ta til seg Guds Ord. Det er bare det som kan vekke oss opp fra alle åndelige sykdommer, og åpne våre øyne for legedommen i Kristi soningsdød. Han seiret for oss – det er redningen, og kraften i kristenlivet.

 

«Guds altar på jorda er Frelsarens kross. Der streid han mot Satan og sigra for oss. Hans kross er vår fristad, vår einaste von. Der gav han seg sjølv i sin einborne son» (Sangboken nr. 254).

 

Tobias Fjell