Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Nyttårsleir 2016

Leir 4Igjen fikk vi samles til nyttårsleir på Fossnes i overgangen mellom 2016 og 2017. Som tidligere var leiren preget av den yngre garden. Og det er noe å være takknemlig for! Med som talere i år var Egon Jensen fra Danmark, Marcus Söderberg fra Sverige, Rami Seppälä, Curt Westmann og Lars Fossdal.

 

Nyttårsleiren ble innledet med den tradisjonelle juletrefesten 29. desember. Lars Fossdal talte da over Jesaja 6:1-3 og stilte blant annet spørsmålet: Hvilken plass har Gud i ditt hjerte? Hvilken plass har Gud i mitt hjerte? Stans opp for det.

 

Senere under leiren talte Lars over Jesaja 55,3 og tok også da for seg hjerteforholdet til Jesus. I dag skal det være så mye trafikk og bråk i hjertet, hjertet fylles opp av aktiviteter og interesser. Men hør! Det er en som roper. Bøyer jeg mitt øre? Tar jeg tid til å lese? Er det noe vi ikke kan forsømme så er det å spise den mat som gir evig liv. Vi har Guds Ord. Setter vi oss ved Jesu føtter så skal vi få skatter som aldri forgår, en fred som aldri forgår. «Hør, så skal deres sjel leve.» Vi må få leve i den rike og visse nåden (Jes. 55,3), den eneste veien til Himmelen.

 

Innimellom møtene var det tid for andre aktiviteter som for eksempel å spille spill, prate eller gå tur. Det var også øvelse for stevnekoret, for de som ønsket å være med på det.

 

Den 30. desember talte Marcus Söderberg over Matt. 15,22-28 om den kananeiske kvinnen og hennes tro. Troen er ikke noe jeg bytter med Gud, men det som griper om Jesus. Vi skal få rekke fram troens tomme hånd som en fortapt synder. Söderberg tok også for seg bønn. Bønn er å bære fram sin nød for Jesus; å kaste sine synder og sine bekymringer på Jesus – det er bønn.

 

Senere på dagen talte Curt Westmann over Jesaja 1,10-18. Som kristne skal vi ikke sammenligne oss med andre kirkesamfunn eller andre mennesker, men vi skal orientere oss mot de 10 bud. Da kommer vi i nød. Westmann stanset opp for uttrykkene «Hør Herrens ord, dere Sodomafyrster! Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk!» Det er talt til oss.

Rami Seppälä kom inn på hvor viktig det er å ha sitt liv bygget på Klippen Kristus og tok utgangspunkt i 1. Kor. 3,10-11 og Matt. 7,24-27. Av naturen bygger vi på sand, men vi må komme ned til grunnfjellet og bygge på Jesus. Det er det eneste som holder i liv og i død.

 

Så var en ny leir til ende. 1. januar 2017 minnet Egon Jensen oss på at Jesus kommer snart igjen, da han talte over 2. Timoteus kapittel 3. Er Jesus det største i mitt liv? Er jeg rede til han kommer igjen og lever jeg i forventning på Jesus komme? Guds Ord må være ledestjerne i mitt liv, eller når jeg ikke målet. Ett med Guds Ord, ett med Jesus. Guds Ord bærer hjem til Himmelen. Sett hele din tillit til Jesus – gjør du det, så når du målet.

 

Så må det få være vår bønn for 2017 – at Guds Ord må få være ledestjernen i livet vårt.

 

Marie Louise Björn