Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Ungdomsleiren på Hermanstølen vinteren 2017

 

Årets ungdomsleir på Hermanstølen i Valdres ble holdt 23. – 26. februar. Som talere hadde vi med oss Asbjørn Fossli, Jan Eirik Berre, Tobias Fjell og Reidar Heian. Lederne for leiren var Reidar Heian, Asbjørn Fossli og Per Olav Kapstad.

De fleste av deltakerne hadde felles avreise fra Vestfold torsdag ettermiddag. Det ble servert kveldsmat og vi hadde en kort samling etter det. Innen rotid var alle deltakerne komme trygt fram.

JESUS VIL VÆRE ALLES FRELSER

Fredag formiddag talte Asbjørn Fossli over 1. Tim. 2, 3 -6. «Han som vil at alle skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse». Vi som har fått oppleve den velsignelse å få vokse opp i en troende familie og forsamling, har Jesus blitt vår eneste trøst og vårt håp? Eller er all vår kunnskap om synd, dom, hva vi tror på og hvem vi tror på bare blitt kunnskap – noe vi tror med forstand og erkjenner i vårt ytre liv? Har det virkelig fått gå opp for hjertet?
Ingenting kan skjules for Gud. «Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for» (Heb. 4,13). Vi har bare trettet ham med våre synder. (Jes. 43, 24). Han ser gjennom vår egenrettferdighet, vårt ytre liv og store kunnskap. Han ser til hjertet. Han ser inn i all vår elendighet og synd.
«Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu». (Jes. 43, 25). Han som hater synd, elsker synderen! «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss som sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1. Joh. 4, 10). Jesus vil også være alles frelser – Han vil være min frelser!

Om ettermiddagen hadde vi gruppemøte hvor vi fikk samtale i små grupper over aktuelle spørsmål og emner.

 

HVA BRUKER VI VÅR TID PÅ?

Jan Eirik Berre talte på kveldsmøtet ut ifra matt. 13, 1- 23 om såmannen. Hvordan tar vi imot Ordet og hva bruker vi vår tid på? Vi ser store omveltninger i samfunnet rundt oss, krig, sult, naturkatastrofer. Langt inn i de kristne rekker høres forkynnelse fra falske profeter. Alt tyder på at Jesu gjenkomst nærmer seg, og er vi rede? Holder vi oss til hans Ord, og våker vi? «Begynt er ikke endt, det må du vite! Du som har Jesus kjent, bli ved å stride!». Se fram mot kronen, mot målet! Himmelen er verdt all vår strid og umak.

 

EN KRISTEN ER I KAMP MOT SITT KJØD

Lørdag formiddag talte Tobias Fjell over Gal. 5, v. 1 og 13 – 26. Vi er kalt av Kristus til frihet fra synd, og ikke frihet til synd. Et menneske som tar imot Jesus vil bære med seg to naturer - kjødet og Ånden – som stadig vil kjempe mot hverandre. Den kampen er stor, for Ånden vil Guds vilje, men kjødet strider mot Gud. Skal kjødet beseires nytter det ikke med mer kraft. Det må korsfestes og dø. I stedet skal vi vandre i Ånden, og slik leve i Ånden.

 

GUD ÅPEBARER SIN FRELSE I ORDET

Asbjørn fortsatte på lørdagskvelden å tale over 1. Tim. 2, 3 – 6. Dersom vi ønsker å være sammen med Gud må vi finne ham der han lar seg åpenbare; i sitt Ord. Her blir vi kjent med Ham; hans vesen, hans gjerninger og hans frelse. Og bare i Ham har vi vårt håp. Guds vitnesbyrd om Jesus er dette: «Min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.». Men dersom du forkaster Guds frelse, hvordan skal du da unnfly hans dom?

 

TA DEG TID TIL LØNNKAMMERPLASSEN!

Søndag formiddag talte Reidar Heian over Matt. 6, 5 – 6, om lønnkammerplassen. Er det slik at du ser fram til Himmelen og å få møte Jesus? Vil du forsake og sette noe til side for å nå fram? Skal du det må du ta tid til stillhet og bønn! Du må avsides, bort fra verdens larm. Bønn i lønnkammeret er et privilegium, det er «å lukke Jesus inn». Vi får komme til Gud med alt vi bærer på. Det er også livsnødvendig for vårt kristenliv. Bønnen er sjelens åndedrett.

 

Fredag og lørdag formiddag var det duket for skitur. Og for dem som ville var det også muligheter for å få testet skihoppferdighetene. De som foretrakk bakkekontakt fant seg en plass å sitte hvor man på fredag kunne nyte solen, og på lørdag fikk le for vind og snøvær.

Tross både lørdagens ruskevær og flere minusgrader, så fikk vi igjen oppleve de flotte omgivelsene på Hermanstølen. I slik storslått natur og i godt selskap er det verdt noen frosne tær og røde neser.

Om kveldene og innimellom dagsprogrammet gikk det i brettspill, bordcurling, korsang og hyggelige samtaler. Vi er takknemlige for dagene vi fikk på Hermanstølen og ser allerede fram til neste år. Det er et privilegium å få samles slik på et sted vi får se Guds storhet i skaperverket, oppleve det gode fellesskapet med åndelige søsken, og det største av alt; få Jesus igjen åpenbart for oss.

 

Av Randi Therese Larsen