Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Ungdomsleir på Trettenes 2017

 

Også i år ble det ønsket velkommen til ungdomsleir ved Farris. I helgen 23.-25. juni var rundt 50 ungdommer samlet om Guds ord. Vi hadde noen fine dager – både åndelig og sosialt. Reidar Heian, Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen var ledere for leiren. Sistnevnte var også med som taler, sammen med Paul Andre Bergene Holm.

 

Omvendelse fra Satans slaveri

 

Etter innlosjering og kveldsmat på fredag, talte Fredrik Thorbjørnsen om syndens alvor. Gjennom Ordet taler Gud til oss, og peker på synden i oss. Vi er treller under synden. Det står i Hans Adolph Brorsons sang: «Å, visste du som går i syndens lenke, hvor hårdt det er det Satans slaveri, ei minste stund du skulle deg betenke, å søke ham som deg kan gjøre fri» (Sangboken, nr. 234). I dag er det mange røster som vil vise veien til frihet, men det er kun én som kan gjøre oss virkelig frie: Jesus. Da blir spørsmålet til oss: Har du smakt syndens bitterhet? Og: Har du smakt og sett at Herren er god? For det å bekjenne sine synder er ikke nederlag eller til død – det er til liv.

 

Boliviabesøk

 

Lørdag morgen fikk vi besøk av Rafael Veizaga fra Bolivia og Ingar Gangås. Rafael delte sitt vitnesbyrd med oss, med Ingar som tolk. Han minnet om verset i Matteus 4,4: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn». Og det er nettopp ordet fra Guds munn, ordet om Jesus, som ligger ham på hjertet. Derfor minnet han også om forbønn for arbeidet i «Såmannen» (et forlag som gir ut kristen litteratur på spansk). Ordet må få skape en brann i våre hjerter. Dette understreket også Ingar: Det er når Den Hellige Ånd får arbeide i hjertene våre, at det kan bli frukt. Er vi redskaper for Herren?

 

TF1 Rafael Veizaga

 

Omvendelse til Frelserens frihet

 

Før lunsj talte Fredrik Thorbjørnsen om hvem vi skal vende oss til. Han leste verset fra 1. Tim 1,15: «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største». Den eneste veien til et nytt liv er gjennom evangeliet. Ved troen på Jesus er vi løst fra loven, og vi skal få tjene i Åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen i trelldom (Rom 7,6). Vi må bygge vårt liv på klippen – Han som har gjort oss frie. Da kommer takknemligheten.

 

Er Gud?

 

På kveldsmøtet talte Paul Andre Bergene Holm med overskriften: Er Gud? Allerede i 1. Mos 3,1 sier Satan: Har Gud virkelig sagt? Som kristen i verden møter man motgang, og man kan kjenne på «korsets anstøt». Likevel, flertallets mening har ingen betydning: Gud er. Paul Andre stilte også et annet spørsmål: Når er Gud Gud? Fordi det å være en kristen er ikke bare noe man er på møter eller på søndager – å være kristen er selve livet. Som menneske møter vi en hellig Gud; hele dagen, hele livet. Vi kan ikke ha noen «fri-soner», hvor Gud ikke får slippe inn. Gjennom Ordet peker Gud på oss, slik Han sa til David gjennom Natan: «Du er mannen». David svarte: «Jeg har syndet». Hva svarer du?

 

Like nøye som Gud har skapt verden, følger Han med i våre liv – uten å overse en detalj. Her finnes det ingen «fri-soner». Denne store, hellige Gud har ett ønske: At vi skal komme til Himmelen! Han gikk i døden for våre synder, Han vil inn i våre liv. Gud er, og Han vil frelse oss.

 

Gud er

 

Paul Andre talte også søndag formiddag, med en overskrift som svarte på gårsdagens tema: Gud er. Vi fikk høre at Gud er skaper, hevner, frelser og fullender. I oss selv er vi på vei til fortapelsen. Dette er alvoret med å være menneske. Vi er syndere, fortapte i oss selv, men likevel er vi uendelig dyrebare, fordi vi er skapt og elsket av Gud. Vi er som israelsfolket som ble straffet med giftige slanger (4. Mos 21): Giften er i oss, og vi er døende. Slik de fikk se på kobberormen, slik skal vi få se på Jesus. «Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve» (4. Mos 21, 8). Jesus er vår eneste redning. Har du fått se Jesus som din Frelser?

 

På lørdag var det gruppemøter, hvor det ble åpnet for spørsmål og samtaler. Samme kveld grillet vi ute. Etter maten var det samling rundt bålet med sang og frie vitnesbyrd.

 

Den tradisjonelle kanostafetten ble avlyst på grunn av vind og kaldt vann, men likevel var det flere som våget seg ut på en svømmetur. Ellers var det populært med volleyball, kubb og andre utendørsaktiviteter.

 

Vi takker alle som har vært med å arrangere denne leiren og til alle som har deltatt. Vi er virkelig velsignet som kjenner hverandre og som får lov til å samles om Guds ord! Derfor går takken først og fremst til Gud. For om vi kommer fra Bolivia eller Norge, om vi er 78 år eller 18 – så trenger vi alle Guds ord.

 

TF2

 

Tina Fossdal