Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Arrangement 2018

 

ARRANGEMENT 2018

 
22.-25. februar: Ungdomsleir på Hermanstølen i Valdres
Hovedtaler: Ingar Gangås
Øvrige talere/ledere: Asbjørn Fossli, Reidar Heian og Fredrik Thorbjørnsen
 
24.-27. mars: Ungdomsleir, Haugli i Vest-Agder
Talere: Sigbjørn Agnalt, Dag Rune Lid og Asbjørn Fossli
 
19.-21. mai: Pinsestevne, Steinsdalen Bedehus i Hordaland
Taler: Rami Seppälä
 
18.-20. mai: Pinsestevne, Langli Bedehus, Skiptvet i Østfold
Taler: Martin Fjære
 
3.-5. juni: Pinsestevne, Skjæveland Misjonshus i Rogaland
Talere: Finn-Widar Knutzen
 
19.-21. mai: Pinsestevne, Mosvik Bedehus i Nord-Trøndelag
Talere: Arvid Joramo
 
22.-24. juni: Ungdomsleir, Trettenes v/Farris
Talere: Ole Martin Brennsæter og Kristian Fjære
 
22.-24. juni: Barneleir på Fossnes
Talere/ledere: Info kommer på hjemmesidene
 
11.-15. juli: Sommersamling på Fossnes m/årsmøte
Talere: Egon Kattner (DK), Per Bergene Holm, Konrad Fjell, Ingar Gangås, Gunnar Fossli, Reidar Heian og Dag Rune Lid.
 
2.-5. august: Stevne på Laberget
Talere: Göran Holmgren (S), Bjørn Valde og Per Bergene Holm
 
28.-30. september: Bibelhelg på Solgry
Talere: Egon Jensen (DK) og Bjarne Gjuvsland
 
19.-21. oktober: Høstleir for ungdom, Haugli i Vest-Agder
Talere: Ole Martin Brennsæter, Sigmund Fjære og Lars Fossdal. Ytterligere info kommer på hjemmesidene
 
13.-18. november: Bibelkurs på Fossnes
Talere: Per Gustavsson, Bjarne Gjuvsland, Poul Larsen og skolens lærere. Ytterligere info kommer på hjemmesidene
 
29. desember-1. januar 2019: Nyttårssamling på Fossnes
Talere: Steinar Malmin, Finn Widar Knutzen, Per Bergene Holm og Rami Seppälä.