Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Møter Mosvik/Inderøy høsten 2017

 

August Møte/Arr. Tid Sted Taler
Søndag 20. Familiemøte 11.00 Heidi og Per Ola  
22.-26. Møteuke 19.00 Mosvik bedehus Immanuel Fuglsang
Sønd. 27. 11.00
September        
Søndag 3. Nattverdmøte 11.00 Marit og Ingar Ingar Gangås
Søndag 10. Familiemøte. Dåp 11.00 Mosvik bedehus Bjørn Valde
Søndag 24. Sangmøte 11.00 Mosvik bedehus  
Oktober        
Søndag 8. Nattverdmøte 11.00 Heidi og Per Ola Per Ola Hovd
Søndag 15. Familiemøte 11.00 Mosvik bedehus  
Søndag 29. Søndagsmøte 11.00 Mosvik bedehus Odd Eivind Høyvik
November        
Søndag 5. Nattverdmøte 11.00 Ingrid og Leonard  
Søndag 12. Familiemøte 11.00 Mosvik bedehus  
24.-25. Bibelhelg 19.00 Mosvik bedehus Sigbjørn Agnalt
Sønd. 26. 11.00
Desember        
Søndag 3. Nattverdmøte 11.00 Kirsti og Olav Olav Fjære
Søndag 10. Familiemøte 11.00 Mosvik bedehus  
Tirsdag 26. Julemøte 16.00 Mosvik bedehus Bjørn Kero
Onsdagsmøte i Mosvik bedehus hver uke klokka 18.00.
Bønnemøte Inderøy annenhver mandag i heimene klokka 20.00.
Kvinneforening i hjemmene én gang i mnd. Kontaktpersoner:
Marit Gangås (Følstadvegen 135, 7690 Mosvik, tlf. 90999369),
Kari Holmen (Vennalivegen 45, 7670 Inderøy, tlf. 94369378).
Kontaktperson: Ingar Gangås tlf: 90151234