Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Møteoversikt ungdomsforeningen i Vestfold høsten 2017

 

September Møte/Arr. Tid Sted Taler
Lørdag 2. Møte 19.00 Reidar Heian, Kodal Helge Mangelrød
Torsdag 21. Samtalemøte 18.30 Halvor Mangelrød, Kvelde  
Oktober        
Lørdag 14. Møte 19.00 Bibelskolen på Fossnes Sigbjørn Agnalt
November        
Torsdag 2. Samtalemøte 18.30 Tollef Fjære, Ø. Hedrum  
Lørdag 25. Møte 19.00 Kjell Inge Borge, Kvelde Halvor Mangelrød
Desember        
Lørdag 16. Møte 19.00 Leif Børge Larsen, Kvelde Magnus Samdal
Jan. 2018
       
Onsdag 10. Samtalemøte 18.30 Fredrik Thorbjørnsen, Sandefjord  
         
         
Møtene er beregnet på ungdom fra 7. klasse og oppover.
Velkommen til samling om Guds ord!
Kontaktpersoner: Fredrik Thorbjørnsen (905 95 749),
Asbjørn Fossli (481 18 482) og Reidar Heian (414 95 526).