Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Møter Fossnes/Kodal NLL vårhalvåret 2018

 

Januar Møte/Arr. Tid Sted Taler
Søndag 7. Møte 11.00 Fossnes Per Bergene Holm
Torsdag 11. Husmøte 19.00 Aleksander Børresen Rami Seppälä
Søndag 14. Møte 11.00 Sandefjord bedehus Jan Eirik Berre
Søndag 21. Møte 11.00 Fossnes Tobias Fjell
Februar        
Søndag 4. Møte 11.00 Fossnes Martin Fjære
Torsdag 8. Bønn- og vitnemøte 19.00 Reidar Heian  
Torsdag 8. Bønn- og vitnemøte 19.30 Fossnes  
Søndag 11. Møte 11.00 Sandefjord bedehus Per Bergene Holm
Søndag 18. Møte 11.00 Fossnes Martin Fjære
Mars        
Søndag 4. Møte 11.00 Bibelskolen på Fossnes  
Torsdag 8. Husmøte 19.00 Gunnar Fossli  
Torsdag 8. Bønn- og vitnemøte 19.30 Fossnes  
Søndag 11. Møte 11.00 Sandefjord bedehus  
Søndag 18. Møte
11.00 Fossnes  
Langfr. 30. Påskemøter 11.00 Fossnes  
Påskea. 31. 19.00 Kvelde  
April        
1. påsked. 1. Påskemøte 11.00 Fossnes  
Søndag 8. Møte 11.00 Sandefjord bedehus  
Torsdag 12. Bønn- og vitnemøte 11.00 Fossnes  
Torsdag 12. Bønn- og vitnemøte 19.00 Reidar Heian  
Søndag 15. Møte 11.00 Fossnes  
Mai        
Søndag 6. Møte 11.00 Fossnes  
Torsdag 10. Møte 11.00 Fossnes  
  (Kristi himmelfartsdag er det felles tur etter møtet)  
Søndag 20. Konfirmasjonsmøte 11.00 Fossnes  
Juni        
Søndag 3. Møte 11.00 Fossnes  
Torsdag 7.
Bønn- og vitnemøte/
avslutning bibelskolen
19.00 Fossnes  
Søndag 10. Møte 11.00 Bedehuset i Sandefjord  
Torsdag 14. Bønn- og vitnemøte 19.00 Reidar Heian  
Søndag 17. Møte 11.00 Fossnes  
Juli        
Søndag 1. Møte 11.00 Fossnes  
August        
Søndag 5. Møte 11.00 Fossnes  
Søndag 12. Møte 11.00 Sandefjord bedehus  

Lørdag 18.

Åpningsmøte
for bibelskolen
18.00 Fossnes  
Søndag 19. Møte 11.00 Fossnes  
Søndag 26. Stevne 15.00 Reidar Heian  
         
Foreningen har også egne nattverdmøter.
Opplysninger om disse kan fås fra kontaktpersonen
Du er hjertelig velkommen til samling om Guds Ord!
Kontaktperson: Martin Fjære tlf: 979 89 427