Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Møte Norheimsund/Steinsdalen hausten 2018

August Møte/Arr. Tid Sted Taler
Sundag 19. Møte 19.00 Steindalen bedehus Finn Indrebø
         
September        
Laur. 1. - sun. 2.
Besøk frå
Bibelskulen på Fossnes
   
Sigbjørn Agnalt
og Martin Fjære
         
Oktober        
To. 18. - su. 21. Bibelveke   Steinsdalen bedehus Gunnar Nilsson
Sundag 28. Israelskveld 19.00 Steinsdalen bedehus Odd Sverre Hove
November        
         
         
Desember        
Sundag 16. Møte 19.00 Steinsdalen bedehus  
         
Januar        
To. 11. - su. 14. Temaveke: Sjelesorg   Steinsdalen bedehus Sigbjørn Agnalt
         
         
Steinsdalen bedehus sin side på youtube finn du videopptak frå mange av møta i bedehuset.
Kontaktperson: Dag Rune Lid tlf: 970 635 30