Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Ungdomsforeningen høsten 2018

 

August Møte/Arr. Tid Sted Taler
Torsdag 30. Samtalemøte 18.30 Leif Børge Larsen, Kvelde  
September        
Lørdag 8. Møte 19.00 Bibelskolen på Fossnes Rami Seppälä
Onsdag 26. Samtalemøte 18.30 Johan Bjørn, Kodal  
Oktober        
Onsdag 10. Samtalemøte 18.30 Halvor Mangelrød, Kvelde  
November        
Lørdag 3. Møte 19.00 Fredrik Heian, Stokke Helge Mangelrød
Onsdag 21. Samtalemøte 18.30 Tollef Fjære, Ø. Hedrum  
Desember        
Lørdag 1. Møte 19.00 Reidar Heian, Kodal Lars Fredrik Ellingsen
Lørdag 15. Møte 19.00 Fredrik Thorbjørnsen, Sandefjord Kristian Fjære
Januar        
Lørdag 12. Møte 19.00 NB! Reidar Heian, Kodal Thomas Klavenæs
         
         
Møtene er beregnet på ungdom fra 7. klasse og oppover.
Velkommen til samling om Guds ord!
Kontaktpersoner: Fredrik Thorbjørnsen (905 95 749),
Reidar Heian (414 95 526) og Asbjørn Fossli (481 18 482),