Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2008
Search Keyword:
Total: 99 results found.
Tag: 2008
«Arbeid, for natten kommer!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Jesus har betalt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Redaksjonelt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Troens egentlige vesen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Nytt om navn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Israels framtid i profetisk lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Konfirmantundervisning
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Pilegrim med himmellengsel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

«Det er liv i å se på det Golgata kors»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Referat fra Lekmannsmisjonens årsmøte av Sigbjørn Agnalt

 

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) avholdt sitt årsmøte 10.07.08 i forbindelse med sommerskolen på Fossnes.

 

Årsmøtet ble åpnet med andakt av Tollef Fjære. Han minnet om ordene fra 4Mos 21:4-9. Jesus bruker denne beretningen som en anskuelsesundervisning om betydningen av sin lidelse og død. Ordet se er et sentralt ord i denne beretningen. Det som frelser er å se på den opphøyede. Den som vender om og ser, blir berget fra slangegiftens virkning og får liv, ja evig liv. Det er liv i å se på det Golgata kors.

Les mer

Tags:
Møteoversikt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Jesus - eneste hjelp i nøden
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Farene for kristendommen i vårt folk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Et rystende ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Møteoversikt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Åndskraft og Åndens sverd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Da skredet gikk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Det levende Guds ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

«Riket for Israel»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hører du klokken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer