Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2009
Search Keyword:
Total: 122 results found.
Tag: 2009
Hvorfor kom du ikke før?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den angrende røveren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En liten stund igjen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
    Årsmelding fra Landsstyret 2008/2009-07-17

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Heb 10:37

Jesus kommer snart og uventet. Det store spørsmålet er om han vil kjenne oss når han kommer. Frafallet er stort. Hedenskapet er i ferd med å innta misjonslandet Norge på nytt. Søvnen blant de troende brer om seg, og det er så lett at hjertet blir kaldt. Hvordan står det til i vår sammenheng? Er du rede til å møte din Gud? Det er viktig at Ordet får føre oss til Jesus. Brudgommen kommer snart for å hente sin brud.

 

Les mer

Tags:
Skatten i himmelen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Mens vi venter på Jesu gjenkomst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Uthaldande i bøn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En åpen dør - tross motstand
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmeldinga fra Moldova 2008/2009

 

Det har gått ti år siden Lekmannsmisjonen (NLL) fikk kontakt med den lutherske kirken i Moldova. I løpet av disse årene har Guds ord blitt sådd på flere nye plasser. Mange av medlemmene har flyttet fra landet. Totalt sett er ikke kirken i noen sterkere stilling nå enn for ti år siden. Forsamlingene er små og skrøpelige.

– Vi må arbeide mer slik dere gjør i Norge, sier Vladimir Moser, pastor og leder for kirken.

Les mer

Tags:
Guds ord renner så stille
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Det onde hjertet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Synet på Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Møteoversikt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Steiner for brød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Bring Guds ord ut til folket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Referat fra årsmøtet i NLL 2009

Sommerskole og årsmøte ble holdt på Bibelskolen på Fossnes 9.-12. juli. Rundt 130 deltagere fra hele Sør-Norge var samlet. På årsmøtet var det ca. 40 som brukte stemmeretten sin.

 

Les mer

Tags:
Bøn og takkseiing
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Gud ser alt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Jesus - vår helliggjørelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Mens vi venter på Jesu gjenkomst (VI)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Det var annerledes før
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Er du blant de redde?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer