Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2010
Search Keyword:
Total: 103 results found.
Tag: 2010
Johannes Brandtzæg - forbildet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Av Per Bergene Holm

 

 Det har vært et begivenhetsrikt år på Fossnes. Vi gledet oss særlig over å ha misjonærinnvielse i forbindelse med åpningsfesten i august. Når vi vil at Fossnes skal være et sted «avsides med Jesus», er det jo nettopp for at evangeliet skal nå mennesker – først nå inn til elevene mens de er her, og så nå ut gjennom både dem og oss alle der vi lever og har vårt virke. At noen også reiser til fjernere strøk for å forkynne evangeliet er derfor en stor glede.

Les mer

Svøpt i en krybbe lå barnet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

NYTTÅRSSAMLING
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Møter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Sann gudsfrykt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Får Ordet nå hjertene?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Arrangementer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Ferden går til himmelriket!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Hva Reidar fant ut
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Skatten i leirkar
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Johs. Brandtzæg - giftermål og nytt kall
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Herren er hjelp og skjold
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Guds ord skal seire
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tags:
Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Av Per Bergene Holm

Som nevnt i forrige nummer av ladet ble Boris Moser løslatt fra fengselet i Transnistria. Det skjedde en av de første dagene i juli. Boris har vært fengslet siden november 2008. Anklagene mot ham har vært falske og fengselsoppholdet har vært en stor belastning på hans helse. Det har også vært en vond tid for foreldrene, Natalia og Vladimir.

Les mer

Seieren bak fronten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Din besøkelsestid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

For mye folk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer