Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2011
Search Keyword:
Total: 102 results found.
Tag: 2011
Her på jorden går jeg arme
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mel: «På ditt kors mitt håp jeg grunner»,

eller: «Hvordan takker vi vår Herre»

Her på jorden går jeg arme,

full av verk og syndesår.

Hvordan møter jeg Guds harme,

når jeg for hans domstol står?

Svart og uren, det er visst,

satan bruker all sin list.

Ynkelig i all min smerte,

beder jeg: Gud rens mitt hjerte!

 

 

Se der går én som skal slaktes,

det er Jesus Krist, Guds Sønn.

Spottes, plages og foraktes,

under åket av vår lønn.

Jages for Guds åsyn bort,

med all synd som jeg har gjort.

Ut i ørknen han oppretter,

Adams fall og synden sletter.

 

 

Hvordan blir det da i dommen,

for Guds trone jeg skal stå?

Dit er hele verden kommen,

håper himlen de skal nå.

Kun i Kristus kan jeg trygt,

stå i glede uten frykt.

Vente på den dom som lyder:

Du er fri fra dine synder!

 

K.G. - 31.10.10

 

Lov og Evangelium 2011 - Nr 01

Tags:
Lys i mørket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Joh 1: 5

Jesus er det eneste sanne lys. Han skinner – vedvarende – i denne mørke verden. Til tross for motstand fra verdens barn, kan han ikke annet enn skinne. Det er hans vesen. Fysiske lover tilsier at enten må lyset vike for mørket, eller så må mørket gi tapt for lyset. Det blir et enten eller. Når det ene minker og avtar, vil det andre øke og tilta i styrke. Men slik er det ikke med Jesus. Han slutter ikke å lyse selv om mørket blir aldri så intenst. Lyset fra himmelen kan ikke endre karakter. Jesus er lysets opphav, og kan ikke forandre seg, selv om mørket ikke vil ta imot ham.

 

Les mer