Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2011
Search Keyword:
Total: 102 results found.
Tag: 2011
Den sanne omvendelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Har da altså det som er godt, voldt meg døden? Langt derifra! Men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig.» Rom 7:13

Les mer

Se på himmelens fugler!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Martin Luther sa en gang: «Jeg har en læremester som jeg synes bedre om enn noen annen her på jorden. Det er min lille tamme bokfink.

Les mer

Vil vi ha vekkjing?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Guds lysOm vi vil ha vekkjing? Eit merkeleg spørsmål, kanskje. Det er vel ikkje mange kristne forsamlingar eller enkeltkristne som ikkje ber om at Herren må senda vekkjing. Då tenkjer vi gjerne at dette er noko som gjeld dei ufrelste. Det er det, men vekkjing er noko meir, noko som grip inn i ditt og mitt liv. Sann vekkjing er å koma inn i Guds lys med sitt liv.

Les mer

Skaperordningen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds skaperverk er preget av orden og struktur. Lys og mørke, dag og natt, sol og måne, luft og vann osv. Alt har sin bestemte plass, funksjon og hensikt.

 

Les mer

Det ble morgen tredje dagen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen.» 1Mos 1:13 Bibelen er en forunderlig bok! Den har en dyp sammenheng fra begynnelse til slutt.

 

Les mer

Tid for bøn og bot
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Slik var det i gamal tid. Ved store ulukker og i krisesituasjonar vart det tillyst bots- og bønegudstenester i kyrkjene våre. Den levande og heilage Gud var på ingen måte stilt på sidelina. Ingen våga å seia at ulukker som ramma folket var «meiningslause».

Les mer

Testamentet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det led mot slutten nå med min gamle venn. Han var omkring de åtti, og han bodde alene. Han hadde til det siste drevet en større forretning, og det var kjent at han ikke i liten utstrekning lånte ut penger. Han gikk for å være rik.

Les mer

Guds underlige ledelse (III)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud.» Rom 8:28Alt det skapte er ved Kristi offer innviet, bestemt til tjeneste for Gud. Det betyr også at intet skapt kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus (Rom 8:38f). Gud kan bruke og bruker alt skapt til å fremme sitt rike til beste for sine barn. «Kraften i Kristi soning innvier alt til å bli midler for Guds nåde og Guds evangelie-husholdning» (Øivind Andersen).

Les mer

Hjem fra Kina (I)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da andre verdenskrig var slutt, var de norske misjonærene i Manchuria og Kina fremdeles adskilt fra sine familier og misjonens ledelse i Norge. Det hadde vært prøvsomme år. Takket være innsamlede midler – særlig blant misjonsvenner i Amerika, og den norske regjeringens bidrag fra London – hadde de kommet seg gjennom krigsårene. Støtte og omtanke fra nasjonale kristne kom også godt med. Krigen hadde vært hard for mange av de nasjonale kristne. Likevel hadde de omtanke for sendebudene fra fremmed land. Misjonærer og innfødte hadde kommet nærmere hverandre. Evangeliet var begynt å rotfeste seg.

Les mer

Fariseeren og tolleren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker; røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes». Luk 18:9-14

 

Les mer

Den store gjelden
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Mia HallesbyJesus forteller om en konge som ville gjøre opp regnskap med sine tjenere: «Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte ti tusen talenter».

Les mer

Innbudt til bryllup
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus sammenligner himlenes rike med et bryllup (Mat 22). Budet har gått ut til de innbudte med disse ordene: «Kom, for nå er det ferdig». Men de begynte alle å unnskylde seg, de hadde ikke tid, det var så mye de skulle utrette.

Les mer

Det rette kjennetegn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg ville ikke vite av noe iblant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» 1Kor 2:2Du spør: Har Den Hellige Skrift gitt noe særskilt kjennetegn på Guds rike? Er det noe som skiller den rette Guds nåde, den eneste sanne åndelighet, ut fra alle falske veger?

Les mer

Hvor er den trange port?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er tankevekkende å lese de ulike reportasjene fra sommerens mange kristelige stevner. Det er et sterkt ønske om å samle mennesker ved å lage så spennende og interessante program som mulig, slik at mange får lyst til å komme. Når de kommer til møtene, er det om å gjøre at de opplever det godt og får et positivt inntrykk av kristendommen.

 

Les mer

Mannen uten bryllupsklær
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Han var ikke som mange andre. De sa «nei» til invitasjonen til bryllupet, men det gjorde ikke han. Han sa «ja». Han gjorde heller ikke som flere andre, de som sier «ja», men ikke bryr seg om å gå. Han gikk – og fulgte veien. Han ikke bare ville til himmelen, men han bega seg også på vei – og nådde helt fram. Først da han sto ansikt til ansikt med kongesønnen inne i festsalen, viste det seg at det var noe galt. Han var kommet i sine egne klær.

 

Les mer

Uforskyldt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gud er den ene-handlende i sitt forhold til mennesket. Derfor er alt i kristendommen uforskyldt. Det er det guddommelige i kristendommen som er uforskyldt. Det er det som er virket av Gud. For ham er det intet annet som har verdi, enn det han selv har virket. Derfor er det bare det uforskyldte som gjelder.

Les mer

Guds underlige ledelse (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
Hensikten med det Gud senderGud vil berede oss for himmelen. Da Paulus på hjemveien fra sin første misjonsreise besøkte menighetene som Barnabas og han hadde grunnlagt, styrket han disiplenes sjeler og påminte dem om å bli i troen. Av hans forkynnelse i denne sammenheng gjengir Lukas kun denne ene setningen: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler» (Apg 14:22b). Tenk, det var det vesentligste som skulle sies til denne menigheten.

Les mer

Vend om til Herren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra landsmøtereferatNorsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (14. juli 2011) ble holdt under hovedsommerskolen på Bibelskolen på Fossnes. Møtet ble ledet av Ingar Gangås.

Les mer

Vekkelsen i Kina (IV)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har i noen nummer av bladet fulgt de norske misjonærene i Kina under den andre verdenskrig. Vi tar et lite tilbakeblikk, og lar én av misjonærene fortelle hvordan det var å reise fra Norge noen år tidligere.

Les mer

Vårt forhold til våre to stamfedre
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Altså, liksom ein manns fall vart til fordøming for alle menneske, såleis vart og éin manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjering for alle menneske» (Rom 5:18).

Les mer