Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2011
Search Keyword:
Total: 102 results found.
Tag: 2011
Situasjonen for arbeidet i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I august i fjor ble Ida og Marcus Söderberg innviet til misjonærer. Det skjedde på Bibelskolen på Fossnes. Deretter reiste de som Norsk Luthersk Lekmannsmisjons utsendinger – med støtte fra Evangelisk Luthersk Samling og andre i Sverige – til Moldova for å begynne språkstudier med tanke på kommende oppgaver i misjonens tjeneste.

Les mer

Fra fengselscelle til misjonsstasjon, del 3
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lars Olsen Skrefsrud var til stede under Misjons-selskapets generalforsamling i 1882 i Bergen. Men det var først etter press fra selskapets venner i hovedstaden at han fikk innbydelse. Og da han på vegen til Bergen passerte Stavanger, ble han av ledelsen gjort oppmerksom på at det ikke var noen plass for ham på programmet.

Les mer

Vil også dere gå bort?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For snart 15 år siden sto han ved starten av sin tjeneste og skulle begynne som evangelist blant indianerne i høgfjellet. Et spørsmål om en ledende stilling var blitt avslått. Han hadde kall til å forkynne evangeliet for sitt eget folk. Det ble flere år som evangelist og bibellærer. Nå er han ikke i tjeneste for kirken lenger.

Les mer

Nye websider i Lekmannsmisjonen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Endeleg har me gleda av å presentere dei nye websidene til Lekmannsmisjonen. Det var naudsynt med ei oppgradering. Det har teke si tid, men me vonar resultatet har vorte godt og tenleg.

Les mer

For tidlige fødsler
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«De vendte tilbake til ham mens han ennå var i Jeriko, og han sa til dem: Sa jeg ikke til dere at dere ikke skulle gå? Mennene i byen sa til Elisa: Byen ligger godt til, som min herre ser. Men vannet er dårlig, og landet lider under for tidlige fødsler. Da sa han: Hent en ny skål til meg og legg salt i den! Så gjorde de det. Og han gikk ut til det stedet hvor vannet strømmet fram, og kastet salt nedi og sa: Så sier Herren: Nå har jeg gjort dette vannet friskt; det skal ikke mer volde død eller for tidlige fødsler. Og vannet ble friskt og har vært så til denne dag, etter det ordet som Elisa hadde talt.» 2Kong 2:18-22

Les mer

Velger du å gå fortapt?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bibelen sier oss at livet har kun to endestasjoner, himmelen og helvetet. Det utrolige er at de fleste foretrekker å gå på veien til sistnevnte sted. La meg forklare. Guds plan med skapelsen av menneskene, var at himmelen skulle bli full av barn – Guds barn. Barn som ikke var skapt slik englene og de andre himmelske livsvesnene er, men barn som er født av ham ved hans Ord. Barna skulle ha del i guddommelig natur, ha samfunn med ham og del i hans evige herlighet.

 

Les mer

I dag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Enkelte mennesker tenker at det vi ikke får gjort i dag, får vi gjort i morgen. Vi har god tid.I Afrika sier de at tiden kommer til oss, mens vi sier at tiden går. Tid har vi nok av, for den kommer til oss hele tiden. Enkelte steder kjører ikke bussen før den er full. Blir den ikke full i dag, kjører den i morgen. Det gjør ikke noe om vi utsetter til i morgen, det vi ikke får gjort i dag.

 

Les mer

Kan eg bli frelst når eg vil?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vårt val? I forklaringa til «Den tredje trosartikkel» kan vi lesa desse orda: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham…»

Les mer

Fra fengselscelle til misjonsstasjon, del 2
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I forrige nummer av bladet fikk vi høre om husmannsgutten fra Fåberg i Gudbrandsdalen som ble omvendt mens han satt i Botsfengselet i Oslo, hvor han fikk kall til å vie sitt liv som misjonær for santalfolket i India. Han besøkte Europa og Norge bare noen få ganger, men hans taler grep mange – både lek og lærd, og utløste store offergaver til misjonen.

Les mer

Kom med meg til ein øyde stad!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Eg høyrde om ei bedrift som hadde utvida. Dei hadde også fått eit nytt og meir effektivt lagersystem, og eit betre og meir effektivt datasystem som kunne spara fleire arbeidsplassar – alle gledde seg. Men etter ei tid var det fleire som ikkje makta meir. Visst var det effektivt, men det vart så stressande for fleire av dei som arbeidde der at dei slutta – dei makta ikkje meir.

 

Les mer

Frels meg fra travelheten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Herre, du skapte tiden

og satte oss midt deri.

Arbeidet gav du, og siden

tid til å hvile i.

Satan ei unte oss gleden

ved rytmen i døgnets sang.

Så oppfant han travelheten

og satte dets hjul i gang!

Å, hvor vi haster og jager.

Hvorfor, vel ingen vet.

Og våre timer og dager

slukes av travelhet!

Les mer

Tags:
Brillene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En mann gikk omkring og solgte bibler. En dag som han ringte på en dørklokke, kom det ut en noe eldre dame. «Jeg har bibler og nytestamenter til salgs, skal fruen ha et eksemplar?»«Jeg kjøper en bibel! Det er min kjæreste og beste bok, den har jeg lest i mange år!»

Les mer

Tags:
Vent på Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vent på Herren! Vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!»Sal. 27:14

Dette ordet fra Salmenes bok kom til meg. Det var et ord jeg trengte. Spørsmålet er om jeg er tålmodig nok til å vente på Herrens time – vente til han griper inn – på sin måte. For det er han som til syvende og sist vet hva som er best for sitt barn. Jeg har så lett for å ta saken i egne hender. Løsningen skal helst komme med én gang, og slik jeg vil ha det.

Les mer

Herren er mitt livs vern
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?»Salme 27:1

I Salmenes bok er Kristus alltid med i navnet Herren. Jeg og Faderen vi er ett, sier Jesus. Derfor, det David vitner om her, er at når han ser Herren Kristus, da skinner lyset for ham. Det å lære Herren å kjenne slik han har åpenbart seg i Ordet, å vokse i kjennskap til han, se dypere inn i hva han er, hva han har gjort, hva som gjemmer seg bak dette navnet – Herren. Det er å se lys og få lys. Lys, det er sannhet som gir glede, håp, trygghet, gode utsikter for nåtid og fremtid.

Les mer

Jesus-forkynnelse – men lite Kristus-hjelp?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er mye Jesus-forkynnelse for tiden, men lite at man tar tak i sjelens nød, ensomhet og kamp i denne verden, og gir den rett Kristus-hjelp. Både Frelseren og Herren må komme til orde – til enkeltmennesket, familien, menigheten og samfunnet! Blir det mest Jesus-forkynnelse som ikke eier Kristi ånd og kraft – og mot til å se inn i tidens og de lidendes nød og avgrunnsdype mørke – for så å bringe inn Guds rikes uendelige lys og kraft til menneskesjelen og samtiden?

Les mer

Lars Olsen Skrefsrud – fra fengselscelle til misjonsstasjon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ja, det lyder jo uvilkårlig noe eiendommelig. Den livshistorie vi her skal høre nærmere om, er da også ganske uvanlig. Lars Olsen Skrefsrud, husmannsgutten fra Fåberg i Gudbrandsdalen, som ble santalfolkets apostel, er blitt kalt eventyrskikkelsen i norsk misjon. Og med stor rett. Hans livshistorie spenner så vidt og rommer så mange dramatiske hendelser, at Hollywood måtte kunne lage førsteklasses film av den.

Les mer

Barnebrev til Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Med blyant og papir sitter Lise ved sitt bord.

Hun skriver brev til Jesus, - det er på han hun tror.

Les mer

La dem bli så travle at de mister kontakten med Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Satan kalte sammen til en verdenskongress. I åpningstalen til sine onde engler, sa han: «Vi kan ikke hindre de kristne i å lese Bibelen og kjenne sannheten. Vi kan ikke holde dem borte fra familieverdier. Men vi kan gjøre noe annet. Vi kan ødelegge for dem, slik at de ikke greier å få et varig og intimt forhold til Kristus.

 

Les mer

Tags:
Har du det travelt?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mon tro om ikke mange av dem som leser dette må svare bekreftende på spørsmålet ovenfor. Jeg må i hvert fall innrømme at travelheten ofte har vært en meget stor fare i mitt liv.

 

Les mer

Klokken slår, tiden går
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!»Sal 90:12

Les mer