Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Agnalt Sigbjørn
Search Keyword:
Total: 66 results found.
Tag: Agnalt Sigbjørn
Når menneskesønnen kommer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.» Mat 25:31

Les mer

Bønn for de troende
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.» Kol 1:9-12

Les mer

Verdens barnelærdom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se til at ingen får fange dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus.» Kol 2:8

Les mer

Profeten Jeremia og vår samtid (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Urettferdighetens forførelsePå Jeremias tid fikk avgudsdyrkelsen stor utbredelse i landet. Folket trodde på avgudene og tilba dem. Med avgudsdyrkelsen fulgte også mye fest og løssluppenhet. Det gjorde den tiltrekkende og forførende. Her var det ikke tale om folkets synd, ingen Herrens lov som skulle følges. Det var fri seksuell utfoldelse, med prostitusjon som en del av gudsdyrkelsen. Hemningene var borte, og alt var berusende og herlig. I profeten Jeremias bok, kapittel 44 og versene 15–19, ser vi at det var særlig kvinnene som gikk i bresjen for avgudsdyrkelsen, og mennene støttet opp og syntes det var alle tiders. De dyrket himmeldronningen. Det var et annet navn på Astarte. Med dyrkelsen av henne fulgte også en hedensk kultur. Hun kalles i 2Kong 23:13 for Sidoniernes styggedom. De brant røkelse, det betydde tilbedelse og lovprisning. De utøste drikkoffer, det var vin hvor guden skulle ha sin del, og de som ofret skulle ha sitt. Dermed ble dette en orgie i rus og umoral.

Les mer

Profeten Jeremia og vår samtid (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

AvgudsdyrkelseHerren advarer mot å følge andre guder. Avgudsdyrkelsen er det som mer enn noe annet er årsak til Guds folks frafall. «Dere brenner røkelse for Ba'al og følger andre guder» (Jer 7:9). «Barna sanker ved, fedrene tenner opp ild, kvinnene elter deig for å lage kaker for himmelens dronning. De utøser drikkoffer for andre guder, for å vekke min vrede» (v. 18). Vi ser det er en avgudsdyrkelse hvor hele familien er engasjert, mor, far og barna. Barna var også med, de ble forført inn i dette av sine foreldre. Slik også i vår tid. Det skjer i blind snillhet og hårdnakket egensindighet. Barna læres opp til å bære ved til bålet og holde avgudsdyrkelsen ved like. For det er jo så fint og spennende, og ikke minst morsomt. Dansen rundt gullkalven begeistrer til alle tider.

Les mer

Profeten Jeremia og vår samtid (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er tredje artikkel fra Jeremias bok. I de to første fikk vi høre om profeten og hans samtid. I denne artikkelen rettes søkelyset på oss som går i kirke og bedehus i dag. Er ikke dette et ord til oss?Red.

 

Les mer

Profeten Jeremia og hans samtid (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.» Jer 2:13

Les mer