Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Agnalt Sigbjørn
Search Keyword:
Total: 67 results found.
Tag: Agnalt Sigbjørn
Profeten Jeremia og hans samtid (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.» Jer 2:13

Les mer

Profeten Jeremia og hans samtid (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sigbjørn Agnalt er lærer ved Bibelskolen på Fossnes, og han vil i noen nummer anvende bibelske sannheter fra profeten Jeremia på vår egen tid. Red.

 

Les mer

De ti jomfruene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem av dem kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: Se brudgommen kommer! Gå ham i møte!

Les mer

Sabbaten – hviledagen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham: Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillat på sabbaten? Og han sa til dem: Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham? Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen herre også over sabbaten». Mar 2: 23–28

Les mer

Barn eller frafallen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Jo mer de* kalte på dem, dess mer gikk de bort fra dem. De ofrer til Ba'alene og brenner røkelse for de utskårne bildene. Og det var da jeg som lærte Efra'im å gå og tok dem på mine armer. Men de skjønte ikke at jeg helbredet dem.» *Profetene, Hos 11: 1-3

Les mer

Fariseeren og tolleren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker; røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes». Luk 18:9-14

 

Les mer

Herren er mitt livs vern
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?»Salme 27:1

I Salmenes bok er Kristus alltid med i navnet Herren. Jeg og Faderen vi er ett, sier Jesus. Derfor, det David vitner om her, er at når han ser Herren Kristus, da skinner lyset for ham. Det å lære Herren å kjenne slik han har åpenbart seg i Ordet, å vokse i kjennskap til han, se dypere inn i hva han er, hva han har gjort, hva som gjemmer seg bak dette navnet – Herren. Det er å se lys og få lys. Lys, det er sannhet som gir glede, håp, trygghet, gode utsikter for nåtid og fremtid.

Les mer

Oppstandelseslivet i Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hun svøpte ham og la ham i en krybbe
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Død eller levende tro?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Jesus Kristus ­- vår Herre
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hvilen i Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Jesu blod
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Av Sigbjørn Agnalt

«Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hans hode, og de hengte en purpurkappe om ham. Så trådte de fram for ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i ansiktet.»

Joh 19:1-3

 

Les mer

Jesus kommer snart
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Sømmelighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Bønn om vekkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Legg av løgnen!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Du skal ikke begjære!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Sjelens frelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Det levende vann
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer