Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Andersen Øivind (1905-1994)
Search Keyword:
Total: 202 results found.
Tag: Andersen Øivind (1905-1994)
Hjem og barneoppdragelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenDette er fjerde og siste del av intervjuet med Øivind Andersen om ekteskapet, hjemmet, husandakten og barneoppdragelsen. Red.

Les mer

Hjemmet og samfunnet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og hans disipler trodde på ham.» Joh 2:11 Det var i et bryllup Jesus gjorde sitt første tegn. Der gjorde han vann til vin. Det er ingen tilfeldighet at Jesus nettopp skulle åpenbare sin herlighet i et nystiftet hjem. Det var i et hjem sjelefienden brøt inn og brakte synden inn i verden (1Mos 3).

 

Les mer

Guds ord i hjemmet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenØivind Andersen fremhever betydningen av husandakten og det å bruke Guds ord i hjemmet.– Her bør dere finne frem til en tid på dagen da de fleste kan være samlet. Og husk at «Sangboken» hører med til husandakten, slå opp i den og syng. Ikke et enkelt vers, men en hel sang og en hel salme. Gi dere tid til å lese og be, og be helst alle sammen i tur og orden. Ja, prøv dette, oppfordrer Andersen.

Les mer

Når ekteskapet angripes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenI forrige nummer fikk vi høre at det er bedre å få en ektefelle enn å ta seg til rette. Ekteskapet er innstiftet av Gud og står på en spesiell måtte under Guds velsignelse. Da er det ikke underlig at sjelefienden ønsker å ødelegge det. Her gir Øivind Andersen råd når ekteskapet angripes. (Red.)

 

Del 1: Ekteskap og hjem

 

Les mer

Ekteskap og hjem
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Bibelen skjelner mellom det å ta seg en hustru og det å få en hustru. I alle de 50 år jeg har undervist på Fjellhaug, har jeg lagt stor vekt på å gjøre dette klart for de unge. Det gjelder åfå seg en ektefelle. 

 

 

Les mer

Fra Arbeidsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenHer kommer tredje og siste del om vekkelse, der Øivind Andersen (lærer ved Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole, Oslo, 1930-80) forteller at Ordet må lyde til dom før det kan føre til frelse. Andersen mener at dette er blitt en upopulær oppgave i dag, og slike forkynnere blir ofte stemplet som «loviske». Dersom Herren ikke først får rive ned, kan han heller ikke bygge opp. Red.

 

Les mer

Fra arbeidsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind Andersen

Første del av dette intervjuet ble gjengitt i forrige nummer av bladet. Vekkelsen kom til Stranda på Sunnmøre. En eldre mann hadde bedt i årevis om dette. De opplevde at det skjedde noe i Åndens verden. Det var som om ondskapens åndehær i himmelrommet ble kjempet til side. Da ble det åpnet. – Dette tror ikke jeg de kristne har nok syn for i dag, hevdet Øivind Andersen, som selv opplevde å komme dit under vekkelsen. Her kan du lese fortsettelsen.

Les mer

Gjenfødelsens under
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.» 1Joh 5:1Dette ordet svarer så tydelig som noe ord kan gjøre på hva det vil si å være et gjenfødt menneske. Gjenfødelse skjer når hjertet får tillit til Jesus. Den skaper et helt nytt sinn i oss, og den virker Åndens frukt i oss (Gal 5:22).

 

 

Les mer

De som sviktet kallet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er ikke få som får lide under bevisstheten om at de en dag sviktet sin Frelser. Jeg har møtt mennesker som i sine unge dager sviktet et misjonskall de var overbevist om. Det kostet for mye å være lydig. Og så har de med årene måttet lære at det kom nok til å koste mer å være ulydig.

 

Les mer

En frelser - en evig glede
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

xDen gode del
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Fred med Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Et liv i frihet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Liten i egne øyne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Virkelig fri
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kom tilbake du frafalne!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hva er evangeliet?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kristus, vår rettferdighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hør og tro julebudskapet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Å dømme sin neste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer