Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Andersen Øivind (1905-1994)
Search Keyword:
Total: 211 results found.
Tag: Andersen Øivind (1905-1994)
Lovens egentlige budskap
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17

Les mer

Det rette kristensinn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» (Mat 5:48)

Les mer

Hva loven krever
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I dette ordet sammenfattes alle Guds bud. Alt som er å si om gode gjerninger og om det som Gud krever av oss mennesker, er uttrykt i én sum: For det første å elske Gud av hele hjertet. For det andre å elske sin neste som seg selv.

Les mer

Hvor er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.» Rom 3:19

Les mer

Hva er loven?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort (...) på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.» Rom 2:13+16

Les mer

Livets brød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus er livets brød. Men dette brød må etes. Det må tilegnes av deg og meg. Og det skjer ved tro. Jesus bruker ordene «ete» og «drikke» som billedlige uttrykk for det å tro. Tror du på Jesus? Vil du tro på ham? Her svarer noen: Jeg kan ikke tro. Jeg har prøvd, men det er umulig for meg. Om Gud bare ville gi meg et tegn, gi meg noe håndgripelig! Det kommer ikke saken ved, om du kan tro eller ikke.

Les mer

Nasjonal frihet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Land! Land! Land! Hør Herrens ord!» Jer 22:29

Les mer

En stor glede
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» Luk 2:10-14

Les mer

Arbeid ikke for den mat som forgår
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv.» Joh 6:27

Les mer

Hjem og barneoppdragelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenDette er fjerde og siste del av intervjuet med Øivind Andersen om ekteskapet, hjemmet, husandakten og barneoppdragelsen. Red.

Les mer

Hjemmet og samfunnet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og hans disipler trodde på ham.» Joh 2:11 Det var i et bryllup Jesus gjorde sitt første tegn. Der gjorde han vann til vin. Det er ingen tilfeldighet at Jesus nettopp skulle åpenbare sin herlighet i et nystiftet hjem. Det var i et hjem sjelefienden brøt inn og brakte synden inn i verden (1Mos 3).

 

Les mer

Guds ord i hjemmet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenØivind Andersen fremhever betydningen av husandakten og det å bruke Guds ord i hjemmet.– Her bør dere finne frem til en tid på dagen da de fleste kan være samlet. Og husk at «Sangboken» hører med til husandakten, slå opp i den og syng. Ikke et enkelt vers, men en hel sang og en hel salme. Gi dere tid til å lese og be, og be helst alle sammen i tur og orden. Ja, prøv dette, oppfordrer Andersen.

Les mer

Når ekteskapet angripes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenI forrige nummer fikk vi høre at det er bedre å få en ektefelle enn å ta seg til rette. Ekteskapet er innstiftet av Gud og står på en spesiell måtte under Guds velsignelse. Da er det ikke underlig at sjelefienden ønsker å ødelegge det. Her gir Øivind Andersen råd når ekteskapet angripes. (Red.)

 

Del 1: Ekteskap og hjem

 

Les mer

Ekteskap og hjem
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Bibelen skjelner mellom det å ta seg en hustru og det å få en hustru. I alle de 50 år jeg har undervist på Fjellhaug, har jeg lagt stor vekt på å gjøre dette klart for de unge. Det gjelder åfå seg en ektefelle. 

 

 

Les mer

Fra Arbeidsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenHer kommer tredje og siste del om vekkelse, der Øivind Andersen (lærer ved Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole, Oslo, 1930-80) forteller at Ordet må lyde til dom før det kan føre til frelse. Andersen mener at dette er blitt en upopulær oppgave i dag, og slike forkynnere blir ofte stemplet som «loviske». Dersom Herren ikke først får rive ned, kan han heller ikke bygge opp. Red.

 

Les mer

Fra arbeidsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind Andersen

Første del av dette intervjuet ble gjengitt i forrige nummer av bladet. Vekkelsen kom til Stranda på Sunnmøre. En eldre mann hadde bedt i årevis om dette. De opplevde at det skjedde noe i Åndens verden. Det var som om ondskapens åndehær i himmelrommet ble kjempet til side. Da ble det åpnet. – Dette tror ikke jeg de kristne har nok syn for i dag, hevdet Øivind Andersen, som selv opplevde å komme dit under vekkelsen. Her kan du lese fortsettelsen.

Les mer

Gjenfødelsens under
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.» 1Joh 5:1Dette ordet svarer så tydelig som noe ord kan gjøre på hva det vil si å være et gjenfødt menneske. Gjenfødelse skjer når hjertet får tillit til Jesus. Den skaper et helt nytt sinn i oss, og den virker Åndens frukt i oss (Gal 5:22).

 

 

Les mer

De som sviktet kallet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er ikke få som får lide under bevisstheten om at de en dag sviktet sin Frelser. Jeg har møtt mennesker som i sine unge dager sviktet et misjonskall de var overbevist om. Det kostet for mye å være lydig. Og så har de med årene måttet lære at det kom nok til å koste mer å være ulydig.

 

Les mer

En frelser - en evig glede
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

xDen gode del
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer