Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Brusdal Sigurd
Search Keyword:
Total: 4 results found.
Tag: Brusdal Sigurd
Lov og Evangelium 2011 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

PinseFortellingen om Rut (Rut 1-4) som ble gift med løseren Boas, og beretningen om lovgivningen på Sinai (2Mos 19-20), var to ulike tekster som ble lest under pinsefesten i Israel. Pinsen hviler på disse to søylene: «de ti bud» og ordet om «gjenløseren» – loven og evangeliet. Folket skulle minnes «grunnloven» fra Sinai, som ble gitt 50 dager etter påskefeiringen i Egypt (2Mos 12:2-3). Tordenen på Sinai og blodet på dørstolpene hørte med til pinsen, ja, var selve grunnlaget for den.

Les mer

Vår tids kristenhet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Melodi: Jeg er en kristenPå sangens toner vil jeg frembære de tanker som i mitt hjerte bor –,mot Herrens Ånd vil jeg lydig være, og vise troskap mot Skriftens ord.Vi ser jo klart at den tid er kommen, som varslet er i Guds eget ord –Ja, slekten modnes for trengselsdommen, som snart vil gå over syndens jord.

Les mer