Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Bygstad Jan
Search Keyword:
Total: 5 results found.
Tag: Bygstad Jan
Lov og Evangelium 2011 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Farene i endetiden er mange. Det er lett å komme på avstand fra Jesus (artikkel på side 3). Trykket fra verden blir bare større og større. Lovløsheten tar overhånd. Les utdrag fra tankevekkende tale (side 8) som ble holdt av Jan Bygstad i Steinsdalen Bedehus. Misjonslandet Norge er blitt et foregangsland for fri abort og homofiles rettigheter. Det er ikke så mange år siden homofili var forbudt ved norsk lov. Vi trenger i sannhet å spørre: «Norge, hvor går du?» (artikkel på side 7).

Les mer

For Guds vrede åpenbares…
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Utdrag fra tale av Jan Bygstad

«For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.» Rom 1:18

 

Legg merke til at det ikke står at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Hadde det stått, kunne intet menneske bli frelst. Da var vi alle fortapt – redningsløst. Men det står: «...over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet». Det er tale om mennesker som er syndere, som får høre sannhetens ord, men som ikke tar det til seg, så det kan bli dem til frelse og redning. Men i stedet viser de Ordet fra seg, holder det nede i urettferdighet. Det er det som er å forherde seg mot Guds ord.

Les mer

Vår arv vi kjennes ved
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer