Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Eikrem P. S.
Search Keyword:
Total: 14 results found.
Tag: Eikrem P. S.
Lov og Evangelium 2010 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I noen nummer har vi fulgt Johannes Brandtzæg, fiskeren fra Abelvær i Nord- Trøndelag, som ble menneskefisker og misjonsleder. Det var vekkelse og brytningstid. Prøvet gjennom sykdom og motgang ble Brandtzæg dannet til en ydmyk, men sterk leder. Kraftkilden var Ordet og bønnen. I dette nummeret er siste artikkel. Måtte serien bli til velsignelse og etterfølgelse.

Redaksjonen ønsker alle lesere en velsignet jul og et godt nytt år!

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 10

 

Les mer

Johannes Brandtzæg - forbildet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Johs. Brandtzæg - giftermål og nytt kall
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Johannes Brandtzæg - læreren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Johannes Brandtzæg - i Kina
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Johannes Brandtzæg - omvendelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Johannes Brandtzæg - Misjonskallet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer