Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fossdal Lars
Search Keyword:
Total: 72 results found.
Tag: Fossdal Lars
Loven – den rette læremester til Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er røster som hevder at de ti bud ikke lenger gjelder. De skal derfor heller ikke forkynnes.

Les mer