Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fossdal Lars
Search Keyword:
Total: 70 results found.
Tag: Fossdal Lars
En annen Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er Paulus som bruker dette uttrykket til korintermenigheten (2Kor 11:4).

Les mer