Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fossdal Lars
Search Keyword:
Total: 60 results found.
Tag: Fossdal Lars
Guds etterfølgere
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» Ef 5:1

Les mer

Rik i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Rikdom kan være så mangt for oss mennesker. Men for de fleste av oss er det penger og frihet vi strever mest etter. Mange legger ned et stort arbeid for å nå sine mål. Noen lykkes mer, mens andre lykkes mindre. Men når døden kommer, skilles vi alle fra vår jordiske rikdom. Vi får ingen ting av dette med oss i graven.

Les mer

Bøy ditt høre hit!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.» Jes 55:3

Les mer

De kom ikke inn til bryllupet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Du har sikkert vært innbudt til et bryllup. Fra da av var bryllupet stadig i dine tanker. Du noterte ned datoen eller la innbydelsen på et synlig sted for at du ikke skulle glemme dagen. I tiden fremover planla du for å kunne være rede til festen.

Les mer

Hvor er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det gikk så galt for Adam i Edens hage. Gud hadde satt ham på prøve, han kunne fritt spise av alle trærne i hagen, unntatt av det ene. Prøven gjaldt ikke bare ham selv, han var representant for hele slekten som skulle komme. Dermed gikk det galt også for hele menneskeslekten. Fallet var en katastrofe. Alle og alt ble lagt inn under synd, smerte og død.

Les mer

Nåden som sovepute
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er godt med en god pute. Den hjelper oss til å finne en god stilling, slik at vi kan få hvile fra dagliglivets kamp og strid.

Les mer

Kallet fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kom over og hjelp oss»Slik lød kallet fra Makedonia til Paulus. Han hadde tenkt å dra til Asia, men Herren stanset ham ved synet av mannen fra Makedonia. Paulus forandret planene og var lydig mot kallet. Slik kom evangeliet til Europa.

Les mer

Menneskenes lodd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom.» Heb 9:27

Les mer

Guds ord står fast
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Mat 24:35

Les mer

Herren døder for å gjøre levende
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det har i vinter vært flere innlegg i avisen Dagen om hvordan det forkynnes i dag. Åpent sies det at det forkynnes mer entydig med vekt på Guds kjærlighet. Ønsket er å forkynne evangeliet så enkelt og klart at mennesker blir frelst. Derfor må synd, fortapelse, Guds lov og omvendelse forties. Det gjør det bare så vanskelig, ja, umulig å bli frelst.

 

 

Les mer

Velger du å gå fortapt?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bibelen sier oss at livet har kun to endestasjoner, himmelen og helvetet. Det utrolige er at de fleste foretrekker å gå på veien til sistnevnte sted. La meg forklare. Guds plan med skapelsen av menneskene, var at himmelen skulle bli full av barn – Guds barn. Barn som ikke var skapt slik englene og de andre himmelske livsvesnene er, men barn som er født av ham ved hans Ord. Barna skulle ha del i guddommelig natur, ha samfunn med ham og del i hans evige herlighet.

 

Les mer

På lite nær...
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Fikentreet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

At de må bli frelst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den fattige Lasarus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Jesus er døren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Salig i Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Salomo's fremmede kvinner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den gode hustru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Juda Iskariot
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer