Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fossdal Lars
Search Keyword:
Total: 72 results found.
Tag: Fossdal Lars
Kains offer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

første Mosebok (4:3-5) leser vi at «Kain bar fram for Herren et offer av jordens grøde». «Men Herren så ikke til Kain og hans offer».

Les mer

En annen Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er Paulus som bruker dette uttrykket til korintermenigheten (2Kor 11:4).

Les mer

Gud kledde Adam og Eva
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I første Moseboks tredje kapittel, leser vi om syndefallet: «Og Gud Herren lagde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med» (v. 21).

Les mer

Kvinnens ætt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter at syndefallet var et faktum, kom Gud med et løfte til Adam og Eva, om at kvinnens ætt skal knuse slangens hode, men slangen skal knuse dens hel (1Mos 3:15).

Les mer

Syndefallet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I første Mosebok (3:1-13) leser vi om syndefallet. Slangen fristet Eva til å ta av treet Gud hadde forbudt dem å spise av. Hun tok av frukten og spiste. Også Adam spiste det Eva gav ham. Da fikk de se at de var nakne og bandt fikenblad om seg for å skjule sin nakenhet. Så kom Gud i hagen, og de gjemte seg for ham. Han ropte på Adam og krevde ham til regnskap for syndefallet.

Les mer

Adam og Eva
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I 1Mos 2:21-25 leser vi at Gud så at det ikke var godt for Adam å være alene. Han ville derfor skape en som var hans like og som kunne være hans medhjelp.

Les mer

Adam
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi leser i første Mosebok, i det andre kapitlet, at Gud dannet Adam av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese, og han ble til en levende sjel (v. 7). Så ble han satt til å dyrke og vokte Edens hage (v. 8-15).

Les mer

I begynnelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

I første Mosebok (1:1) leser vi: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Ordet «genesis» er i vår bibel oversatt med «begynnelsen» – et tidsbegrep.

Les mer

Kristus i første Mosebok
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi skal i noen nummer av Lov og Evangelium se på Kristus i første Mosebok. Det er en fordel om du finner fram Bibelen og leser bibelhenvisningene!

Les mer

Løsepengen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Det gamle testamente har Gud gitt oss mange forbilder på Jesus, som for eksempel offerlammet, kobberormen, ypperstepresten, templet og profetene. Disse forbildene gjør det lettere for de troende å se hva Jesus er for oss.

Les mer

Den nye himmel og den nye jord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.» Åp 21:1-5

Les mer

Enken i Nain
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.» Luk 7:11-17

Les mer

Guds etterfølgere
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» Ef 5:1

Les mer

Rik i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Rikdom kan være så mangt for oss mennesker. Men for de fleste av oss er det penger og frihet vi strever mest etter. Mange legger ned et stort arbeid for å nå sine mål. Noen lykkes mer, mens andre lykkes mindre. Men når døden kommer, skilles vi alle fra vår jordiske rikdom. Vi får ingen ting av dette med oss i graven.

Les mer

Bøy ditt høre hit!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.» Jes 55:3

Les mer

De kom ikke inn til bryllupet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Du har sikkert vært innbudt til et bryllup. Fra da av var bryllupet stadig i dine tanker. Du noterte ned datoen eller la innbydelsen på et synlig sted for at du ikke skulle glemme dagen. I tiden fremover planla du for å kunne være rede til festen.

Les mer

Hvor er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det gikk så galt for Adam i Edens hage. Gud hadde satt ham på prøve, han kunne fritt spise av alle trærne i hagen, unntatt av det ene. Prøven gjaldt ikke bare ham selv, han var representant for hele slekten som skulle komme. Dermed gikk det galt også for hele menneskeslekten. Fallet var en katastrofe. Alle og alt ble lagt inn under synd, smerte og død.

Les mer

Nåden som sovepute
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er godt med en god pute. Den hjelper oss til å finne en god stilling, slik at vi kan få hvile fra dagliglivets kamp og strid.

Les mer

Kallet fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kom over og hjelp oss»Slik lød kallet fra Makedonia til Paulus. Han hadde tenkt å dra til Asia, men Herren stanset ham ved synet av mannen fra Makedonia. Paulus forandret planene og var lydig mot kallet. Slik kom evangeliet til Europa.

Les mer

Menneskenes lodd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom.» Heb 9:27

Les mer