Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fossdal Lars
Search Keyword:
Total: 72 results found.
Tag: Fossdal Lars
Guds ord står fast
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Mat 24:35

Les mer

Herren døder for å gjøre levende
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det har i vinter vært flere innlegg i avisen Dagen om hvordan det forkynnes i dag. Åpent sies det at det forkynnes mer entydig med vekt på Guds kjærlighet. Ønsket er å forkynne evangeliet så enkelt og klart at mennesker blir frelst. Derfor må synd, fortapelse, Guds lov og omvendelse forties. Det gjør det bare så vanskelig, ja, umulig å bli frelst.

 

 

Les mer

Velger du å gå fortapt?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bibelen sier oss at livet har kun to endestasjoner, himmelen og helvetet. Det utrolige er at de fleste foretrekker å gå på veien til sistnevnte sted. La meg forklare. Guds plan med skapelsen av menneskene, var at himmelen skulle bli full av barn – Guds barn. Barn som ikke var skapt slik englene og de andre himmelske livsvesnene er, men barn som er født av ham ved hans Ord. Barna skulle ha del i guddommelig natur, ha samfunn med ham og del i hans evige herlighet.

 

Les mer

På lite nær...
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Fikentreet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

At de må bli frelst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den fattige Lasarus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Jesus er døren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Salig i Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Salomo's fremmede kvinner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den gode hustru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Juda Iskariot
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer