Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 293 results found.
Tag: Gangås Ingar
En spesiell opplevelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Under siste besøk til Sør-Amerika opplevde jeg noe som jeg sent vil glemme og som jeg gjerne vil dele med bladets lesere.

Les mer

Sann vekkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kristen forkynnelse vekker anger og tro.

Les mer

Roseniusvekkelse i Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Nå har jeg sett frelsen i Jesus for første gang i mitt liv. Først nå har jeg fred i samvittigheten. Jeg har funnet hvile. Hjertelig takk for andaktsboken du gav meg!»

Les mer

Lys over Ordet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir de enfoldige forstand.» Sal 119:130

Les mer