Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 287 results found.
Tag: Gangås Ingar
En festdag i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den andre søndagen i oktober ble en merkedag for Såmannens arbeid i Bolivia. Da ble to barn og tre ungdommer døpt ved Såmannens senter, og senere på dagen ble sju voksne tatt opp som medlemmer, i en quechualandsby, en halv times kjøretid fra byen Sucre. 

Les mer

Kristus og antikrist
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot vedens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Ef 6:11-12

Les mer

Tilflukt hos Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til – mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg.» 2Sam 22:3

Les mer

Stamfedrenes alder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I gamle katekismeutgaver fantes det opplysninger om våre stamfedres alder, sammenstilt i et «skjema» slik at en kunne se for seg hvem som levde samtidig.

Les mer