Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 282 results found.
Tag: Gangås Ingar
Da evangeliet endelig kom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju ved Ingar Gangås«Reaksjonen hos min far var at han kastet seg rett ned på jordgulvet. Han strakte begge armene mot himmelen og lovet Gud, lenge: – Tenk, nå har jeg bedt i 40 år! Ingen av mine barn er blitt vunnet ennå, men takk at jeg nå endelig får oppleve at det kommer noen som kan forkynne oss evangeliet!»

Les mer

Bibelseminar i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Guds menighet har alltid hatt verden og den onde imot seg. Fysisk forfølgelse, der også sverdet har blitt brukt mot de kristne, har vært en del av virkeligheten. Nå står vi kanskje overfor en enda større trussel. For i de siste tider skal lovløsheten ta overhånd. Urene ånder og falske lærdommer får innpass i menighetene. Onde demoner finner veien inn gjennom et forfalsket evangelium og suggererende musikk som bærer farlige åndsmakter med seg.

Les mer

Fariseernes og saddukeernes surdeig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus begynte å bli populær. Det var mye folk som samlet seg om ham. De ville se tegn og under (Mat 16:1-12). «Folket fulgte etter ham» (Mat 14:13). Men det er ikke det samme som å følge ham og tro på ham.

Les mer

Du være lovet, Jesus Krist
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dette er kristenhetens mektigste julesalme» har den lutherske kirkehistorikeren Hermann Saase uttalt. (Salmen er gjengitt nederst!)

Les mer

Lekpredikanten som vekket Norge
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hans Nielsen Hauge ble født i Tune i Østfold i 1771, og fikk etter en åndelig opplevelse i 25-års alderen kall til å reise rundt med Guds ord.

Les mer

Frelst ved Jesu liv
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Rom 5:11

Les mer

Guds vei og omveiene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» Jes 55:7

Les mer

En levende vei inn til Guds trone
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Heb 4:15-16

Les mer

Bryt nytt land!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet«Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.» (Hos 10:12)

Les mer

Her en kilde rinner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

William Cowper (1731-1800) var en av Englands største diktere i andre halvdel av det 18. århundre. Han mistet som seksåring sin mor, som han var sterkt knyttet til. På skolen ble han tidlig et mobbeoffer, men fullførte jusstudiet, som han aldri praktiserte. Han var svært plaget med melankoli og alvorlige depresjoner. Da han var 24 år, mistet han sin far, men venner hjalp ham til en stilling som sekretær i Overhuset. Men da han skulle begynne, taklet han ikke presset. Han ble tvangssendt til et privat asyl drevet av en kristen lege. Etter å ha slitt med mørke og dyp angst i åtte måneder, fant han en oppslått Bibel og leste om Lasarus’ oppvekkelse. Ikke lenge etter leste han fra Romerbrevet (3:25) om Jesus Kristus, som Gud stilte til skue i sitt blod som en nådestol ved troen. Da rant lyset og han fikk se at Jesus var hans frelser.

Les mer

Fra lys til mørke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8:36

Les mer

Reisebeskrivelse fra Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I tiden 23. januar til 25. februar besøkte Marit og Ingar Gangås Bolivia og Peru. Formålet med turen var å samtale med medarbeiderne i «Såmannen», planlegge det videre arbeidet sammen med dem og fullføre korrekturen på «Husandaktsboken» av Rosenius og andaktsboken «Bibelske skatter» av Luther. Etter to års arbeid med manuskriptene, er begge bøkene nå endelig klare for trykking, den første i Bolivia og den andre i Peru.

Les mer

Ordet om korset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Korset som ble reist på Golgata vil til alle tider bli stående som de kristnes seierssymbol. Krusifikset minner om Jesu lidelse, men det tomme korset vil alltid ha en spesiell plass for Guds folk. Det vitner om at vi har en levende frelser. Jesus har stått opp fra de døde. Korset er tomt. Døden er oppslukt til seier!

Les mer

På Ordets klippegrunn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 1Kor 3:11

Les mer

Når Gud rører ved hjertene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Mat 9:37-38

 

Les mer

«Lammets sang»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sangen om lammet som gav sitt dyrebare blod, er en kjær sang for syndere i nød. Denne sangen blir født i hjertet når en mister troen på seg selv og får sin frelse i Jesus alene – med blikket festet på Jesus. Da er det godt å synge med Marius Giverholt (Sb 279:1):

Les mer

Guds ord vender ikke tomt tilbake
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet«Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram.» Jes 55:10-12

Les mer

Brødhuset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land.» Rut 1:1

Les mer

Stå djevelen imot – faste i troen!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!» 1Pet 5:6-9

 

Les mer

Seieren på Golgata
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

InnskriftenPilatus hadde latt skrive følgende innskrift som ble festet på korset: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge». Innskriften sto på datidens verdensspråk: hebraisk, latin og gresk.

Les mer