Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 282 results found.
Tag: Gangås Ingar
Med nød for aymaraindianerne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Eliseo Castañeta ved Ingar Gangås– Evangeliet kom til min landsby med amerikanske misjonærer i 1948. «World Mission Prayer League» (WMPLE) hadde da vært i Bolivia i ti år allerede. Mange ble berørt av den vekkelsen som kom. Hele landsbyen vår ble forandret, og fremdeles bærer den preg av det som skjedde. Både den materielle utviklingen og respekten for de kristne verdiene, viser det.

Les mer

Da Jesus banket på kongens dør
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lina Sandell (1832-1903) ble født på prestegården i Fröderyd i Småland. Hennes far, Jonas Sandell, formidlet henne de evangeliske tonene fra Carl Olof Rosenius. Hun ble kjent med vekkelse og frigjørende kristen forkynnelse.

Les mer

Misjonsnytt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dagen for hjemreise var kommet. En begivenhetsrik tur til Bolivia og Peru lå bak. Åpne dører for litteratur, forkynnelse og undervisning er stikkord som dekker, og en varm mottagelse i begge land. Bare den siste underskriften for registrering av forlaget «Såmannen» manglet. På veien til flyplassen i Arequipa, like før avreisen, ble det en kort stopp hos sorenskriveren, og vi rakk akkurat den siste signeringen.

Les mer

Forkynn Ordet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidet«Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode» Pred 11:4-6

Les mer

Oppstandelsens under
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde.» Mat 28:5-7

 

Les mer

Det haster!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Aldri før i historien har så mange vært på reise. Det er mye interessant å se og oppleve rundt om i verden. Tilbudene fra reiseoperatørene vil ingen ende ta.

Les mer

Hedningen går fortapt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Gud gjør ikke forskjell på folk, alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem – på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.» Rom 2:11-16

Les mer

Å kjenne Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Joh 17:3

 

Les mer

Misjonsnytt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Heb 12:1-3

Les mer

På flukt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Ingar GangåsMidt på natten viste Herrens engel seg for Josef i en drøm.– Ta Maria og Jesus med deg og flykt til Egypt! Kong Herodes leter etter barnet for å ta livet av det.Herodes tålte ikke at det var født en konge som kunne ta fra ham kongemakten. De tre vise menn fra Østen hadde fortalt ham at nå var Kongenes Konge født.

Les mer

Inntrykk fra Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kaktusblomstring i Cochabamba, Bolivia.

 

Les mer

Livets lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Våre ord avslører hvem vi er. De sier noe om den personen som uttaler dem. Jesus er Ordet som forteller hvem Gud er. Han åpenbarer Guds vesen og hjertelag. Han formidler Guds tale og hans innerste tanker til oss mennesker.

Les mer

Min hjelp kommer fra Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himme ens og jordens skaper.» Sal 121:1-2

Les mer

Virkelig frihet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere.» Joh 8:31-37

Les mer

Oppbyggelsesbøker til spansk og quechua
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidetPå forrige årsmøte ble det vedtatt at Lekmannsmisjonen kunne utvide sin støtte til misjon i Sør-Amerika. I den anledning reiste Marit og Ingar Gangås til Bolivia og Peru i tiden 17. oktober til 16. november 2012. Turen kom i stand etter invitasjon fra Union Misionera (UM) i Arequipa, Peru, som ønsket at Ingar Gangås skulle undervise ledere og ansatte og ha bibelundervisning for kirkens medlemmer.

Les mer

Kristi kjærlighet tvinger oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker.»«For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss: Når én er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.»«Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: la dere forlike med Gud!»2Kor 5:11; 14-15; 20

Les mer

Litteraturarbeidet i Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

BoliviaFlyet fant sin «korridor» mellom de høye fjellene og siktet seg inn på den ikke så altfor lange flystripa i Sucre, Bolivia. Til sist en kraftig høyresving og så «datt» vi raskt ned på rullebanen. Det var som før, da vi bodde i denne byen midt på åttitallet, og det var underlig å være tilbake igjen.

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er tredje og siste del av kommentaren over Rom 8:1-4. Første del omhandlet friheten fra lovens dom og straff (v. 1) Andre del sto i forrige nummer og fortalte at vi i Kristus Jesus er frigjort fra syndens makt og herredømme (v. 2-3). Nå får vi høre at dette skulle oppfylles i oss, slik at den som før vandret i kjødet, nå vandrer i Ånden. Red.

 

Les mer

Den Hellige Ånd og Åndens fylde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Den Hellige Ånd er Gud. Derfor heter det i misjonsbefalingen: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Mat 28:19). Det er tre personer, men én Gud. «Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er én» (5Mos 6:4). Denne ene Gud er den eneste sanne Gud: «Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser» (Jes 43:10-11).

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:1-4

Les mer