Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 287 results found.
Tag: Gangås Ingar
«Lammets sang»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sangen om lammet som gav sitt dyrebare blod, er en kjær sang for syndere i nød. Denne sangen blir født i hjertet når en mister troen på seg selv og får sin frelse i Jesus alene – med blikket festet på Jesus. Da er det godt å synge med Marius Giverholt (Sb 279:1):

Les mer

Guds ord vender ikke tomt tilbake
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet«Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram.» Jes 55:10-12

Les mer

Brødhuset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land.» Rut 1:1

Les mer

Stå djevelen imot – faste i troen!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!» 1Pet 5:6-9

 

Les mer

Seieren på Golgata
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

InnskriftenPilatus hadde latt skrive følgende innskrift som ble festet på korset: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge». Innskriften sto på datidens verdensspråk: hebraisk, latin og gresk.

Les mer

Med nød for aymaraindianerne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Eliseo Castañeta ved Ingar Gangås– Evangeliet kom til min landsby med amerikanske misjonærer i 1948. «World Mission Prayer League» (WMPLE) hadde da vært i Bolivia i ti år allerede. Mange ble berørt av den vekkelsen som kom. Hele landsbyen vår ble forandret, og fremdeles bærer den preg av det som skjedde. Både den materielle utviklingen og respekten for de kristne verdiene, viser det.

Les mer

Da Jesus banket på kongens dør
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lina Sandell (1832-1903) ble født på prestegården i Fröderyd i Småland. Hennes far, Jonas Sandell, formidlet henne de evangeliske tonene fra Carl Olof Rosenius. Hun ble kjent med vekkelse og frigjørende kristen forkynnelse.

Les mer

Misjonsnytt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dagen for hjemreise var kommet. En begivenhetsrik tur til Bolivia og Peru lå bak. Åpne dører for litteratur, forkynnelse og undervisning er stikkord som dekker, og en varm mottagelse i begge land. Bare den siste underskriften for registrering av forlaget «Såmannen» manglet. På veien til flyplassen i Arequipa, like før avreisen, ble det en kort stopp hos sorenskriveren, og vi rakk akkurat den siste signeringen.

Les mer

Forkynn Ordet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidet«Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode» Pred 11:4-6

Les mer

Oppstandelsens under
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde.» Mat 28:5-7

 

Les mer

Det haster!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Aldri før i historien har så mange vært på reise. Det er mye interessant å se og oppleve rundt om i verden. Tilbudene fra reiseoperatørene vil ingen ende ta.

Les mer

Hedningen går fortapt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Gud gjør ikke forskjell på folk, alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem – på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.» Rom 2:11-16

Les mer

Å kjenne Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Joh 17:3

 

Les mer

Misjonsnytt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Heb 12:1-3

Les mer

På flukt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Ingar GangåsMidt på natten viste Herrens engel seg for Josef i en drøm.– Ta Maria og Jesus med deg og flykt til Egypt! Kong Herodes leter etter barnet for å ta livet av det.Herodes tålte ikke at det var født en konge som kunne ta fra ham kongemakten. De tre vise menn fra Østen hadde fortalt ham at nå var Kongenes Konge født.

Les mer

Inntrykk fra Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kaktusblomstring i Cochabamba, Bolivia.

 

Les mer

Livets lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Våre ord avslører hvem vi er. De sier noe om den personen som uttaler dem. Jesus er Ordet som forteller hvem Gud er. Han åpenbarer Guds vesen og hjertelag. Han formidler Guds tale og hans innerste tanker til oss mennesker.

Les mer

Min hjelp kommer fra Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himme ens og jordens skaper.» Sal 121:1-2

Les mer

Virkelig frihet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere.» Joh 8:31-37

Les mer

Oppbyggelsesbøker til spansk og quechua
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidetPå forrige årsmøte ble det vedtatt at Lekmannsmisjonen kunne utvide sin støtte til misjon i Sør-Amerika. I den anledning reiste Marit og Ingar Gangås til Bolivia og Peru i tiden 17. oktober til 16. november 2012. Turen kom i stand etter invitasjon fra Union Misionera (UM) i Arequipa, Peru, som ønsket at Ingar Gangås skulle undervise ledere og ansatte og ha bibelundervisning for kirkens medlemmer.

Les mer