Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 258 results found.
Tag: Gangås Ingar
Lys i mørket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Joh 1: 5

Jesus er det eneste sanne lys. Han skinner – vedvarende – i denne mørke verden. Til tross for motstand fra verdens barn, kan han ikke annet enn skinne. Det er hans vesen. Fysiske lover tilsier at enten må lyset vike for mørket, eller så må mørket gi tapt for lyset. Det blir et enten eller. Når det ene minker og avtar, vil det andre øke og tilta i styrke. Men slik er det ikke med Jesus. Han slutter ikke å lyse selv om mørket blir aldri så intenst. Lyset fra himmelen kan ikke endre karakter. Jesus er lysets opphav, og kan ikke forandre seg, selv om mørket ikke vil ta imot ham.

 

Les mer

En salme til trøst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Johannes Brandtzæg - forbildet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Vekkelse på bedehuset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Høstens herre kaller
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En velsignet tjeneste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Glimt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den onde lyst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Lengselstro
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Omsorg for sjelen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En åpen adgang
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En julesang til glede for mange
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Reportasje fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Sykdom og lidelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Når tvilen kommer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Et vekkelsens barn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Når troen prøves
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Pinsen og de ti bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Synden fra Sodoma
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Jesus - eneste hjelp i nøden
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer