Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 266 results found.
Tag: Gangås Ingar
Satans listige angrep
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus måtte flere ganger ta disiplene sine med seg avsides. De trengte stillhet og ro. I en travel hverdag kunne de så lett bli et bytte for satans listige angrep. Han kommer som en brølende løve. Går du lenge nok i larm og bråk vil du til sist bli vant til det. En som bor ved jernbanelinjen vil snart ikke reagere lenger på lyden fra toget. Den som bor ved et fossefall vil venne seg til fosseduren.

Les mer

Velg i dag hvem dere vil tjene!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Årsmelding fra Landsstyret«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så dere kan få leve, du og din ætt!» 5Mos 30:19

Les mer

Vekkelsen i Kina (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I forrige nummer av bladet fikk vi høre om starten på en dyptgripende vekkelse i Kina. Herjingene til «Den røde hær» var store. Krigen med japanerne skapte stor usikkerhet. De norske misjonærene satt «fanget» i fremmed land – uten pengeoverføringer og kontakt med hjemlandet. Først i 1946 kunne de siste elleve reise hjem, etter 8–11 års atskillelse fra sine kjære i Norge.

Les mer

Vår gjenløser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da sa hennes svigermor til henne: Hvor har du sanket i dag, og hvor har du arbeidet? Velsignet være han som tok seg av deg! – Og hun fortalte sin svigermor hvem hun hadde arbeidet hos, og sa: Den mannen jeg har arbeidet hos i dag, heter Boas. Da sa No’omi til sin sønnekone: Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort verken fra de levende eller de døde! Og No’omi sa til henne: Den mannen er en nær slektning av oss, han er en av våre løsere.» Rut 2:19-20

Les mer

Vekkelsen i Kina (I)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når Jesus gjester et folk med vekkelse, får det alltid ringvirkninger. En av dem er at det skapes en nød om at andre må få høre evangeliet. Johannes Brandtzæg (1861–1931) ble en av førerne for misjonsfylkingen i Norge. Han kom ikke utenom nøden for Kinas mange millioner ufrelste. De unge jentene i Bergen – som hadde fått en brann i sitt hjerte – var sikre på at Gud hadde såkorn nok. – Det er som å kaste mjøl på havet, mente noen. – Gud har mjøl nok, svarte de. Slik kom norsk misjon i gang i Kina.

Les mer

Påskeunderet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus gav seg frivillig i døden for vår skyld. Veien gikk om Getsemane hage. Jesus kom ofte dit. Der kunne han tale med sin Far. Denne gangen ble kampen ekstra hard. Det smertet å bære byrden av all verdens synd.

Les mer

Rafael Veizaga – ambassadør for Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter mange år lot det seg gjøre å besøke Bolivia igjen. Det ble en minnerik tur. Ikke alt var som før, og det ble noen gleder, men også noen skuffelser. En del såkorn hadde falt på steingrunn, noe ved veien, og noe blant torner, men det var også noe som hadde båret frukt.

Les mer

Vil også dere gå bort?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For snart 15 år siden sto han ved starten av sin tjeneste og skulle begynne som evangelist blant indianerne i høgfjellet. Et spørsmål om en ledende stilling var blitt avslått. Han hadde kall til å forkynne evangeliet for sitt eget folk. Det ble flere år som evangelist og bibellærer. Nå er han ikke i tjeneste for kirken lenger.

Les mer

Lys i mørket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Joh 1: 5

Jesus er det eneste sanne lys. Han skinner – vedvarende – i denne mørke verden. Til tross for motstand fra verdens barn, kan han ikke annet enn skinne. Det er hans vesen. Fysiske lover tilsier at enten må lyset vike for mørket, eller så må mørket gi tapt for lyset. Det blir et enten eller. Når det ene minker og avtar, vil det andre øke og tilta i styrke. Men slik er det ikke med Jesus. Han slutter ikke å lyse selv om mørket blir aldri så intenst. Lyset fra himmelen kan ikke endre karakter. Jesus er lysets opphav, og kan ikke forandre seg, selv om mørket ikke vil ta imot ham.

 

Les mer

En salme til trøst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Johannes Brandtzæg - forbildet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Vekkelse på bedehuset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Høstens herre kaller
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En velsignet tjeneste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Glimt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den onde lyst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Lengselstro
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Omsorg for sjelen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En åpen adgang
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

En julesang til glede for mange
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer