Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 287 results found.
Tag: Gangås Ingar
Kristi kjærlighet tvinger oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker.»«For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss: Når én er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.»«Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: la dere forlike med Gud!»2Kor 5:11; 14-15; 20

Les mer

Litteraturarbeidet i Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

BoliviaFlyet fant sin «korridor» mellom de høye fjellene og siktet seg inn på den ikke så altfor lange flystripa i Sucre, Bolivia. Til sist en kraftig høyresving og så «datt» vi raskt ned på rullebanen. Det var som før, da vi bodde i denne byen midt på åttitallet, og det var underlig å være tilbake igjen.

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er tredje og siste del av kommentaren over Rom 8:1-4. Første del omhandlet friheten fra lovens dom og straff (v. 1) Andre del sto i forrige nummer og fortalte at vi i Kristus Jesus er frigjort fra syndens makt og herredømme (v. 2-3). Nå får vi høre at dette skulle oppfylles i oss, slik at den som før vandret i kjødet, nå vandrer i Ånden. Red.

 

Les mer

Den Hellige Ånd og Åndens fylde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Den Hellige Ånd er Gud. Derfor heter det i misjonsbefalingen: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Mat 28:19). Det er tre personer, men én Gud. «Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er én» (5Mos 6:4). Denne ene Gud er den eneste sanne Gud: «Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser» (Jes 43:10-11).

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:1-4

Les mer

Kristi kors
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten ved vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» Gal 6:14Sann kristendom dreier seg om Jesu kors og Kristi forsoning. Å ha all sin glede i dette, er kjennetegnet på et sant Guds barn. Du elsker Jesus, fordi han har elsket deg med en evig kjærlighet. Han er blitt deg «visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning» (1Kor 1:30). Da er du en ny skapning. Du er død og oppreist med Kristus, og «beherskes» av Jesus i stedet for av verden.

 

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:1-4

Les mer

Forløsningen i Kristus Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.» Rom 3:22-25

 

Les mer

Jesus tok bolig iblant oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1:9-13

 

Les mer

Glimt fra Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gull-alpakkaen i MacusaniQuechuaindianerne på høysletta i Peru er et gjestfritt folk. Det fikk Marit og jeg oppleve på vår reise nå i oktober-november. I landsbyen Macusani ble det servert store porsjoner med middagsmat. Da går det mest på alpakkakjøtt og chuño (frosne poteter som er blitt trampet på til saften er borte og senere soltørket).

 

Les mer

Guds rettferdighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
«Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.» Rom 3:21-22

Les mer

Glimt fra Tinguipaya
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tekst og foto: Ingar GangåsEt par timers kjøretur fra gruvebyen Potosi, sør i Bolivia, ligger landsbyen Tinguipaya, på ca. 3 200 meters høyde. Her bor det quechuaindianere som holder sine små åkerlapper i hevd slik de har gjort i generasjoner. Langs veien så vi flere dyr; lama (bilde 1), alpakka og sauer, og da vi nærmet oss landsbyen passerte vi noen okser som dro plogen (bilde 2).

Les mer

Jeg skammer meg ikke ved evangeliet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Rom 1:16-17

Les mer

Synden og det onde hjertet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1Joh 1:8-9

Les mer

Hjem fra Kina (III)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«En gråtung og kjølig oktoberdag 1946 landet et lite tomotors propellfly ved Bromma lufthavn nær Stockholm. Den lange flyturen fra Østen er over – uten uhell av noe slag. Motorene slåes av. En dør svinges åpen og en trapp trilles borttil. Meget langsomt ned trappen kommer seks norske misjonærer. Jeg var en av dem».

Les mer

Glimt fra Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Luk 24:46-48

Les mer

Ordet ble kjød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Joh 1:14

Les mer

Hjem fra Kina (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Toget fortsatte videre mot vest. Misjonærgravene utenfor Chalantun forsvant i det fjerne. Den strabasiøse reisen var begynt for alvor. Flere ganger ble godsvognene som de norske misjonærene befant seg i, penset inn på et sidespor. Det ble mye venting. Papirer måtte ordnes underveis. De passerte Bokotu – uten mulighet for å ta avskjed med den kristne menigheten der.

Les mer

Hjem fra Kina (I)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da andre verdenskrig var slutt, var de norske misjonærene i Manchuria og Kina fremdeles adskilt fra sine familier og misjonens ledelse i Norge. Det hadde vært prøvsomme år. Takket være innsamlede midler – særlig blant misjonsvenner i Amerika, og den norske regjeringens bidrag fra London – hadde de kommet seg gjennom krigsårene. Støtte og omtanke fra nasjonale kristne kom også godt med. Krigen hadde vært hard for mange av de nasjonale kristne. Likevel hadde de omtanke for sendebudene fra fremmed land. Misjonærer og innfødte hadde kommet nærmere hverandre. Evangeliet var begynt å rotfeste seg.

Les mer

Vekkelsen i Kina (IV)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har i noen nummer av bladet fulgt de norske misjonærene i Kina under den andre verdenskrig. Vi tar et lite tilbakeblikk, og lar én av misjonærene fortelle hvordan det var å reise fra Norge noen år tidligere.

Les mer