Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Hallesby Ole
Search Keyword:
Total: 52 results found.
Tag: Hallesby Ole
Hva er bønn?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Åp 3:20

Les mer

Troens strid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Strid troens gode strid!» (1Tim 6:12). Martin Luther sier et sted at troen lever ikke lenger enn den strider. Og da mente han nettopp troens kamp for å fastholde nåden, når hjertet fordømmer oss for vårt daglige liv.

Les mer

Nyttårsandakt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.» Joh 1:16

 

Les mer

Mitt hus vil tjene Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Josva 24:15Det er mange hjem som begynte slik som Josva her forteller. De to var glad i hverandre, og de delte alt, også livet i Gud. De bad, de leste, de sang og talte sammen om sin Gud og sitt liv i ham. Men – for så mange gikk det i stykker.

Les mer

Hvorved skal vi seire?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra Indremisjonsselskapets landsvennestevne, Stiklestad, aug. 1930Det jeg har at si er bare nogen enkle ord som intet har med jubileet eller Stiklestad at gjøre. Mange vil opfatte dem som skurrende mislyd. Det er bare nogen tanker som arbeider inde i mig og som stadig blir tyngre at bære.

Les mer

Omvend deg – nå!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Finnes det en fortapelse? Dette spørsmålet dukker av og til opp i media. Når NRK berører temaet, får det dessverre oftest en vinkling som gjør at evighetsalvoret svekkes, ja, til og med gjøres til underholdning. Noen ganger har opptaket av et par setninger – og kun disse – fra professor Ole Hallesbys såkalte helvetespreken (holdt i NRK radio 25. januar 1953) blitt avspilt. Dette er å gjøre den gamle indremisjonshøvdingen urett. Her får du talen i sin helhet. Den muntlige formen er beholdt. Hallesby utøvde virkelig bibelsk sjelesorg, og talte slik at det ble reaksjoner rundt omkring i landet. Mange vitnet i ettertid at nettopp denne talen var starten på at de kom til liv i Gud. Dessverre får ikke «radiomenigheten» høre slik tale lenger... Red.

Les mer

Den villige ånd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den villige ånd (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kjødets begjæring (I)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kjødets begjæring (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kjødets farer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Et seirende kristenliv
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer