Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Per Bergene
Search Keyword:
Total: 322 results found.
Tag: Holm Per Bergene
Den lutherske kirken i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Moldova«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.» (Ef 1:17-18)

Les mer

Guds ord går i oppfyllelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for BibelskolenDet som kjennetegner Guds ord i forhold til all annen profetisk tale, er at det går i oppfyllelse, mens det han ikke har talt, ikke oppfylles (jf. 5Mos 18:21f).

Les mer

Som får blant ulver
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg fikk for flere år siden en CD som inneholdt så godt som alle artikler og bøker av Hugo Odeberg. Få teologer fra forrige århundre har lik ham kastet lys over Jesu forkynnelse, og ikke minst hva som er forskjellen på fariseisme og kristendom. Jeg har gledet meg over å lese en rekke artikler fra tidsskriftet Erevna, som utkom fra 1944 til 1957. Noe av det mest interessante er hans mange «Antäckningar til nytetstamentliga texter».

Les mer

Lignelsen om de to sønnene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i vingården! Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja, herre! – men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferds vei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Mat 21:28-32

Les mer

Hvor går kirken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus.

Les mer

Immanuel – Gud med oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal hvile over ham – visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet beltet om hans hofter.» Jes 11:1-5

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

EleveneI høst bor bare én elev i internatet, sammen med mann og barn i leilighet på Solbakken. Resten av elevene er dagelever og bor forskjellige steder i Vestfold. Foreløpig er det seks elever i klasserommet, men det kommer trolig et par til om kort tid. Ingen av årets elever kjenner noe til NLL og den luthersk-rosenianske læretradisjon. Bibelkunnskapen er ikke like stor som vi er vant til. Vær med i bønn om at Den Hellige Ånd får åpenbare Jesus for hjertene!

Les mer

Veien til Moria (6)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sak 3:1-10

Sakarja var profet i tiden etter at de første jødene hadde vendt tilbake til Jerusalem og Juda fra fangenskapet i Babel. Serubabel hadde et par tiår tidligere ført 50 000 jøder tilbake.

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Klipp fra årsmeldingen for 2015Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus (Joh 10).

Les mer