Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Per Bergene
Search Keyword:
Total: 328 results found.
Tag: Holm Per Bergene
Brudgommen lengter etter sin brud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus sier: «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike» (Joh 3:3b).

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» 1Kor 16:9

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi opplever i dag at mange setter mye inn på å fornekte Gud som skaper, og gjøre opprør mot Guds skaperordninger. Det skyldes ikke fornuftsmessige problemer med å erkjenne Gud som skaper. Årsaken er moralsk og åndelig. Mennesket vil ikke underordne seg Gud og hans bud, og det vil flykte fra tanken på en allmektig Gud som en gang skal holde dom.

 

Les mer

Virkelig fri
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Er jeg ikke fri?» sier apostelen Paulus i 1Kor 9, og fortsetter med at han som er fri, ikke har gjort bruk av sin frihet, men har gjort seg til alles trell.

Les mer

Kristus og Skriften
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da jeg studerte teologi, kom jeg en gang i samtale med en prest. Han regnet med at jeg som teologistudent kunne forstå ham. Han hadde mistet tilliten til Det gamle testamente (GT) under sitt studium. Det hadde han lært seg å leve med, men nå hadde han i det siste fått store problemer med apostelen Paulus.

Les mer

Maria salver Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus er i Betania, hos Marta, Maria og Lasarus. Der holder de et festmåltid for ham. Lasarus var nettopp vakt opp fra de døde og satt der som et levende bevis på at Jesus var Messias, den lovede frelseskonge som skulle fri folket fra deres synder og syndens følger.

Les mer

Den lutherske kirken i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Moldova«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.» (Ef 1:17-18)

Les mer

Guds ord går i oppfyllelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for BibelskolenDet som kjennetegner Guds ord i forhold til all annen profetisk tale, er at det går i oppfyllelse, mens det han ikke har talt, ikke oppfylles (jf. 5Mos 18:21f).

Les mer

Som får blant ulver
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg fikk for flere år siden en CD som inneholdt så godt som alle artikler og bøker av Hugo Odeberg. Få teologer fra forrige århundre har lik ham kastet lys over Jesu forkynnelse, og ikke minst hva som er forskjellen på fariseisme og kristendom. Jeg har gledet meg over å lese en rekke artikler fra tidsskriftet Erevna, som utkom fra 1944 til 1957. Noe av det mest interessante er hans mange «Antäckningar til nytetstamentliga texter».

Les mer