Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Per Bergene
Search Keyword:
Total: 327 results found.
Tag: Holm Per Bergene
Hvorfor luthersk?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Fra ulydighet til vekkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Skjøgen Rahab fra Jeriko
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Josva - et forbilde på Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kom ut fra henne, mitt folk!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

«Kvinnens ætt»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

«Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Omvendelses dåp til syndenes forlatelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Sann kristen opplevelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Strid troens gode strid!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Omskjærelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Du er innbudt til det himmelske bryllup!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kom, for alt er ferdig!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kristi trell - virkelig fri!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Ekteskapet - livslang troskap
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

"Jeg takker min Gud"
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Et barn er oss født, en sønn er oss gitt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Å være grunnfestet i troen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

"For meg er livet Kristus!"
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Lydig til døden
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer