Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Hope Ludvig (1871-1954)
Search Keyword:
Total: 64 results found.
Tag: Hope Ludvig (1871-1954)
Hvorfor finner du ikke fred?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull røkelse og myrra. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei hjem til sitt land.» Mat 2:10-12

Les mer

Gjer pluggane faste!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste!» Jes 54:2

Les mer

Kom, la oss tilbe!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren.» Luk 2:11

Les mer

Søk Herren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!» Jes 55:6

Les mer

Kirken og lekmannsarbeidet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Et lite tilbakeblikkLa meg ta et kort tilbakeblikk på hvordan lekmannsarbeidet har utviklet seg i disse snart 150 årene.

Les mer

Messias – Frelseren – er født
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.» Luk 2:11

 

Les mer

Heim til Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Heimen var lys og blid. Far og mor levde med Gud, og de førte sitt eneste barn – en god liten gutt – til den Frelseren de selv hadde funnet. Han satt på fanget til mor og hørte med glede om Jesus og levde sine barneår i barnlig tro på Gud.

Les mer

Den trange døra
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:23-24

Les mer

En frelser er født
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.» Luk 2:10-11

Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov.

 

Les mer

Farene for kristendommen i vårt folk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hver tid bærer med seg farer for kristenlivet. Hele tiden fra den første pinsedag og til Jesus kommer igjen er den tid da kristenlivet må leves her på jorden mellom store farer. Guds ord sier derfor: Våk til enhver tid!

Les mer

Av nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Ludvig HopeEn ung lærer som gjerne ville hjelpe barna til å lære så mye som mulig, prøvde på forskjellig vis å vekke læretrangen hos dem. En dag sa han til klassen at alle som dagen etter kom på skolen og kunne leksen sin godt, skulle få komme inn i bestestuen hans, og der skulle de få hver sin kopp sjokolade og et fint brød. Vi skal huske på at slike ting ikke var småtteri på bondebygden her i landet den gangen. Som ventende var dro alle hjem fra skolen den dagen med et eneste stort mål: De ville lære leksen sin, så de kunne få komme inn i bestestuen til læreren og få sjokolade og fint brød neste dag.

Les mer

Frykt ikke!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Andakt av Ludvig Hope«Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» Jes 43:1Om Gud stod ved vår side, så vi både så og hørte ham, og han sa disse ord: «Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min», tror mange det ville være lettere å finne trøst og nå frem til visshet om frelse.

Les mer

Farene for kristendommen i vårt folk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hvorfor finner du ikke fred?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

- Be også for meg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Når Gud velsigner blir det nok!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Fast fjell å stå på
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer