Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Landsstyret
Search Keyword:
Total: 4 results found.
Tag: Landsstyret
Lov og Evangelium 2011 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Det finnes noe som er viktigere enn å være opptatt av andres ondskap, nemlig å tenke på sin egen. Det er noe som er viktigere enn alle ulykker i verden: Den evige ulykke, å gå fortapt! Sammenlignet med det, er verdens ulykker ingen ting. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Mat 16:26).

Les mer

Vend om til Herren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra landsmøtereferatNorsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (14. juli 2011) ble holdt under hovedsommerskolen på Bibelskolen på Fossnes. Møtet ble ledet av Ingar Gangås.

Les mer

Tur til Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ingar Gangås reiser til Bolivia og Peru 29. september til 30. oktober. Der skal han møte representanter for de lutherske kirkene til samtale om spredning av luthersk litteratur. «Luthersk Litteraturmission» i Sverige har støttet oversettelse av bøker av Luther, Rosenius, C. Fr. Wisløff m.fl. til spansk. Disse bøkene er etterspurte, men er vanskelige å frakte over landegrensene og det blir høy toll på dem.

Les mer