Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Løvgren J.F.
Search Keyword:
Total: 43 results found.
Tag: Løvgren J.F.
Lov og Evangelium 2013 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

TåkeDen som har opplevd tåke – i fjellet eller på havet – vet at det kan få alvorlige konsekvenser. Uten å vite det har du gått i ring eller er kommet langt bort fra bestemmelsesstedet. Du ser verken «leia» eller farefulle stup eller skjær. Det kan ende katastrofalt.

 

Les mer

Våre lamper slukner (21)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, som pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men hans appellforkynnelse var mer kraftfull og uten liv enn sann bibelsk og sjelesørgerisk. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk ville helst kaste Lyngeid ut av menigheten, men Bakke støttet Lyngeid. Emly Mobekk fikk fred med Gud ved hjelp av sin bestemor. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Stian Røst prøvde å ta sitt eget liv. Grosserer Mobekk fikk hjerteproblemer. Ling så inn i evangeliet og kom tilbake for å ha møter. Pastor Bjørnås ble sendt på sykehus, men Ling fortsatte med møtene inntil Bjørnås var tilbake. Både Bjørnås og menigheten var berørt av vekkelsen som nå fulgte Ling, men snart kom alvoret i bakgrunnen. Stian Røst hadde det ikke godt. Underslaget plaget ham. Lyngeid rådet ham til å bekjenne og gjøre opp med Mobekk, men han ville vente til menighetens femtiårsfest var over… Red.

 

Les mer

Våre lamper slukner (20)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men hans appellforkynnelse var mer kraftfull og uten liv enn sann bibelsk og sjelesørgerisk. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk ville helst kaste Lyngeid ut av menigheten, men Bakke støttet ham. Emly Mobekk fikk fred med Gud ved hjelp av sin bestemor. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Stian Røst prøvde å ta sitt eget liv. Grosserer Mobekk fikk hjerteproblemer. Ling så inn i evangeliet og kom tilbake for å ha møter. Pastor Bjørnås ble sendt på sykehus, men Ling fortsatte med møtene inntil Bjørnås var tilbake. Både Bjørnås og menigheten var berørt av vekkelsen som nå fulgte Ling, men snart kom alvoret i bakgrunnen. Forberedelsene til den kommende jubileumsfesten opptok dem. Stian Røst hadde det ikke godt. Underslaget plaget ham. Lyngeid hadde rådet ham til å bekjenne og gjøre opp med Mobekk, men for å ikke ødelegge den kommende festen, bestemte han seg for å vente... Red.

Les mer

Våre lamper slukner (19)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk.

Les mer

Våre lamper slokner (18)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men hans appellforkynnelse var mer kraftfull og uten liv enn sann bibelsk og sjelesørgerisk. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk ville helst få Lyngeid ut av menigheten, men Bakke støttet Lyngeid. Emly Mobekk fikk fred med Gud ved hjelp av sin bestemor. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Noen døyvet angsten ved aktiviteter i forbindelse med menighetens jubileumsfest. Stian Røst prøvde å ta sitt eget liv. Grosserer Mobekk fikk hjerteproblemer. Ling så inn i evangeliet og kom tilbake for å ha møter. Pastor Bjørnås ble sendt på sykehus. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (17)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Fryser De? Legen sto med hendene på ryggen og så ned på Bjørnås som de holdt på å legge til rette på operasjonsbordet. Han smilte forståelsesfullt mens han spurte. Han var vant til denne angstens skjelvinger som kom over pasienter når de skulle under kniven.

Les mer

Våre lamper slokner (16)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Senere fikk Lyngeid brev om at han hadde sett inn i evangeliet. Bjørnås og Mobekk ville helst kaste Lyngeid ut av styret i menigheten. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Noen døyvet angsten ved aktiviteter i forbindelse med menighetens jubileumsfest. Mobekk hadde fått hjerteproblemer. Red.

 

Les mer

Våre lamper slokner (15)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk prøvde å få styret til å kaste Lyngeid, uten å lykkes. Lyngeid fikk brev fra Ling der han fortalte at han hadde sett inn i evangeliet. Et syn på himmelen hadde gjort mange engstelige. Nå var mange opptatt med forberedelser til menighetens jubileumsfest. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (14)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk prøvde å få styret til å kaste Lyngeid, uten å lykkes. Et syn på himmelen hadde gjort mange urolige.Red.

Les mer

Våre lamper slokner (13)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk prøvde å få styret til å kaste Lyngeid, uten å lykkes. Lyngeid ble oppmuntret av et brev fra Ling der han fortalte at han hadde sett inn i evangeliet og var blitt et helt nytt menneske. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (12)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Nå var Ling reist hjem. Han var i samtale med Lyngeid kommet i tvil om sin egen frelse. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (11)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, og syntes han var for gammeldags. Blant dem var pastor Bjørnås. Ling ble invitert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bekjennelse. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling bodde hos Lyngeid. I samtale med ham ble Ling avslørt som en som blåste liv i det religiøse menneske ved fabrikasjon og ikke forkynte evangeliet til gjenfødelse og nytt liv. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (10)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, og syntes han var for gammeldags. Blant dem var Pastor Bjørnås. Ling ble invitert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bekjennelse. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling bodde godt hos Lyngeid, men nå var han begynt å tvile på sin egen forkynnelse. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (9)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båt­bygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, deri­blant Pastor Bjørnås. Ling ble invi­tert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bestemmelse under møtene, som samlet mye folk. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Én av dem var unggutten Elin. Red

Les mer

Våre lamper slokner (7)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter. Ling var fornøyd, hele femten sjeler gav til kjenne at de ville bli frelst første kvelden. Men spørsmålet fra Lyngeid om han trodde at de kom til samme antall oppe i himmelen, uroet ham. I båtbyggeriet ble det mer å gjøre. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (8)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter. Mange bestemte seg for å bli kristne. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (6)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Mange kjente seg uroet etter at båtbygger Lyngeid hadde vitnet om Jesus som sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås var redd for å miste støtten fra grosserer Mobekk, men hadde store forventninger til vekkelsesmøtene med pastor Ling. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor hjertedørene og banket, hadde skapt uro hos mange i menigheten. Pastor Bjørnås var redd for å støte de unge – og grosserer Mobekk som var en økonomisk støtte. Nå hadde Bjørnås store forventninger til at pastor Ling skulle komme. Alle måtte aktiviseres i forberedelsene. Red.

Les mer

Våre lamper slokner (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere var blitt urolige etter at båtbygger Lyngeid vitnet om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket. Pastor Bjørnås syntes det var passende at Lyngeid var blitt sunget ned på menighetsfesten. Han var redd for å miste den økonomiske støtten fra grosserer Mobekk, som var blitt støtt, og bad Lyngeid å beholde sine teorier for seg selv. Red.

 

Les mer