Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Luther Martin
Search Keyword:
Total: 81 results found.
Tag: Luther Martin
De ti bud – en oppsummering
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har nå gjennomgått de ti bud, som i korthet inneholder den guddommelige lære om hva vi skal gjøre for at hele vårt liv kan behage Gud. De er også den rette kilde og kanal som alle virkelig gode gjerninger må komme fra og gå gjennom.

Les mer