Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Luther Martin
Search Keyword:
Total: 81 results found.
Tag: Luther Martin
Det niende og tiende bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke begjære din nestes hus.» «Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17

Les mer

Det åttende bud (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.» 2Mos 20:16

Les mer

Det åttende bud (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.» 2Mos 20:16

Les mer

Det sjuende bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke stjele.» 2Mos 20:15

Les mer

Det sjette bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke drive hor.» 2Mos 20:14

Les mer

Det femte bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke slå i hjel!» 2Mos 20:13

Les mer

Det fjerde bud (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12.

Les mer

Det fjerde bud (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12.

Les mer

Det tredje bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!» 2Mos 20:8

Les mer

Det andre bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn.» 2Mos 20:7a

Les mer

Det første bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» 2Mos 20:3

Les mer

Læren om Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hvilken artikkel er den viktigste i hele vår kristne lære? Det viktigste – og hovedsummen – av den kristne lære er dette, at Gud har sendt og gitt oss sin Sønn Kristus, og ved ham alene tilgir oss alle våre synder, gjør oss rettferdige og salige. For er det ikke sant, at vi alene ved Guds nåde er forløste fra synd og død, rettferdig- og saliggjorte, og det uten alle våre gjerninger og uten vår fortjeneste? Kan vel djevelen eller pavedømmet nekte det, at Kristus er født og død for oss, ja, har utgydt sitt blod for å tilegne oss slik nåde og at han ved dåpen og Ordet meddeler oss den? Denne grunn og klippe må til og med helvetes porter la stå!

Les mer

Oppstandelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Stol på Gud!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

«Det aller reneste evangelium»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Av dypest nød jeg rope må
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer