Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Luther Martin
Search Keyword:
Total: 73 results found.
Tag: Luther Martin
Det tredje bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!» 2Mos 20:8

Les mer

Det andre bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn.» 2Mos 20:7a

Les mer

Det første bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» 2Mos 20:3

Les mer

Læren om Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hvilken artikkel er den viktigste i hele vår kristne lære? Det viktigste – og hovedsummen – av den kristne lære er dette, at Gud har sendt og gitt oss sin Sønn Kristus, og ved ham alene tilgir oss alle våre synder, gjør oss rettferdige og salige. For er det ikke sant, at vi alene ved Guds nåde er forløste fra synd og død, rettferdig- og saliggjorte, og det uten alle våre gjerninger og uten vår fortjeneste? Kan vel djevelen eller pavedømmet nekte det, at Kristus er født og død for oss, ja, har utgydt sitt blod for å tilegne oss slik nåde og at han ved dåpen og Ordet meddeler oss den? Denne grunn og klippe må til og med helvetes porter la stå!

Les mer

Oppstandelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Stol på Gud!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

«Det aller reneste evangelium»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Av dypest nød jeg rope må
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hva evangeliet er
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer