Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Nilsson Gunnar
Search Keyword:
Total: 49 results found.
Tag: Nilsson Gunnar
Bibelsyn, bibelsk inspirasjon og autoritet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Paulus skriver i 2Tim 3:16: «Hele Skriften er innåndet av Gud...». I største delen av historien har kirken talt klart om at Bibelen er innåndet av Gud, og at Ordet er pålitelig, tydelig og forståelig, slik at vi kan bli frelst.

Les mer

Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ja, hvem vil være Guds budbærere? Hvem av profetene ble ikke drept av deres fedre? Det var jo så ofte budbærernes lønn, hvorfor? Jo, fordi menneskene ikke ville høre budskapet. Budskapet irriterte så til de grader at man slo budbæreren ihjel. Menneskenes problem er ikke at Gud ikke finnes. Men tvert imot at han finnes. Man blir ikke kvitt ham.

Les mer

En velsignet ensidighet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg kom for en tid siden til å lese følgende: «Det er normalt at profeter – eller varslere, som det nå heter – er ensidige og at de overdriver. Det skal bli tydelig hvilket misforhold de påpeker. Det blir opp til andre å komplettere bildet og se de større sammenhengene».

Les mer

Dåpen – velsignelse eller avgud?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En del kjenner til Martin Luthers henvisning til sin dåp når han ble anfektet av djevelen. Kanskje hadde det vært bedre om han henviste til «kopperormen», slik Jesus gjorde det overfor Nikodemus?

Les mer

Et før og et nå
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Joh 5:24

Les mer

Frelst av nåde – eller bare nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Er dette en motsetning? Ja, det kan være som motsetningen mellom tro og vantro. Tankene omkring dette begynte med noe som jeg hørte. Det hendte da liberale romersk-katolske og lutherske teologer hadde kommet til at «nå er vi enige om at vi blir rettferdiggjort av nåde». Da kommenterte Carl Fredrik Wisløff: «Nei, vi er fremdeles ikke enige, for vi tror at man blir rettferdiggjort av nåde alene».

Les mer

Tid for ettertanke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi er ofte ureflekterte. Vi går i vante spor uten å stille spørsmål. Det er jo naturlig mens man ennå bare er barn, men når en blir voksen bør man reflektere litt mer. Ikke minst bør det gjelde på det åndelige området. Vi kan for eksempel tenke på våre møteformer og på innholdet i det vi lærer og står for. Hvor og hvorfor har det blitt som det er i våre sammenhenger? For det kan være ganske ulikt. Jeg er oppvokst i den svenske kirken, i en høykirkelig landsdel. Og det går noe tid før man reflekterer over saker og ting. Hvorfor har kirkene alter, messehagler (skrud) og embeter? Hva gjør vin og brød til «nattverd» osv.? Det er nok slik at det finnes både en god og en dårlig arv. Vi burde ta vare på det som er godt.

Les mer

I påvente av tredje verdenskrig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva venter vi på? Ja, det kan være flere ting, men mange venter på en bedre verden. Noen synes å tro at verden er god eller i det minste er på vei til å bli bedre. «Det må vi i alle fall tro og håpe på», sies det, og så gjentar de til det utrettelige at slik vil det bli. Vi hører det ofte uttalt, mer eller mindre klart. Men ser det slik ut? Bibelen taler om «den nåværende onde verden». Verden er altså ikke god. Mange kristne bekjennere burde nok også komme til den erkjennelsen.

Les mer

Forførelse av de kristne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se til at ingen forfører dere!» Foranledningen til dette utsagnet er Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse. Da spør disiplene: «Når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme?» Jesus svarer: «Se til at ingen fører dere vill!» (sv: forfører dere). Mat 24:3-4

Les mer

La oss gjøre oss umak!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine.» Heb 4:10

Les mer

Livets valg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Livet vårt handler om mange valg – vi må velge. I dag kan vi synes at det er for mange valg. Vi velger strømleverandør, internettleverandør og telefonabonnement. Det er valg på valg. Men noen valg er viktigere enn andre, og får konsekvenser for hele livet og for evigheten. Hvordan skal vi velge rett?

Les mer

Toleransens sanne ansikt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I vinter har det vist seg hvor vanskelig det er for kristenheten i Norge å stå fast på Bibelens ord når det gjelder spørsmål der samfunnet har helt andre vurderinger. Og samfunnets vurderinger blir stadig fjernere fra Bibelens vurderinger. Da behøves det frimodighet. Det som har vært de kristnes bekjennelse, er det ofte ikke lenger.

 

Les mer

Israels omvendelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre Herre, du vet det! Da sa han til meg: Profetér om disse ben og si til dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord! Så sier Herren Herren til disse ben: Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende.

Les mer

Vanskjøtsel og sultefôring
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling fra virkeligheten«La oss ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter…» Heb 4:1

Les mer

Gå til Betlehem og se!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Luk 2:10-12

 

Les mer

Hvis dere ikke omvender dere
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det skjedde noe opprivende i Jerusalem på Jesu tid, en barbarisk og vond hendelse som ligner det som nå har skaket Norge og Norden. Det står om det i en av tekstene for 5. søndag etter pinse (Luk 13:1-5). Det fortelles at den romerske herskeren i Jerusalem lot slakte noen pilegrimer som var kommet til templet for å ofre, og blandet deres blod med deres offer, og folket er opprørte og kommer og forteller det til Jesus. Hva sier Jesus?

 

 

 

Les mer

Curlingbarn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Curlingbarn – resultat av overbeskyttelseDen danske psykologen Bent Hougaard innførte i 2001 begrepet curlingforeldre. Med det mente han at foreldre i stadig sterkere grad feier vanskelighetene under teppet og forsøker gi barna en perfekt barndom. Hva blir resultatet? Jo, barna mister respekten for sine foreldre og blir ikke – som man skulle ønske – takknemlige og trygge.

 

Les mer