Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Nissen Hans Erik
Search Keyword:
Total: 56 results found.
Tag: Nissen Hans Erik
Lov og Evangelium 2010 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

Les mer

Et rystende bilde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se til at dere ikke lar dere skremme.» Mat 24:6

Les mer

Rettighet hos Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Mat 15:27

Les mer

Jesus advarer mot hykleriet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene.» Mat 23:5Flere ganger advarer Jesus mot hykleriet. Det å hykle er å spille en rolle. Det er å bære en maske. Det kan du og jeg gjøre så lenge at vi også fører oss selv bak lyset. I vår bevissthet smelter masken sammen med den som bærer den. Vi speiler oss i menneskers og ikke i Guds øyne.

Les mer

Kom meg i hu i dit rike!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss! Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det som vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» Luk 23:39-43

 

Les mer

Strid troens gode strid!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!» 1Tim 6:12Jesus sier det! Paulus sier det! Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! Strid troens gode strid! Hvorfor denne kamp?

 

Les mer

Det ble morgen tredje dagen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen.» 1Mos 1:13 Bibelen er en forunderlig bok! Den har en dyp sammenheng fra begynnelse til slutt.

 

Les mer

Mannen uten bryllupsklær
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Han var ikke som mange andre. De sa «nei» til invitasjonen til bryllupet, men det gjorde ikke han. Han sa «ja». Han gjorde heller ikke som flere andre, de som sier «ja», men ikke bryr seg om å gå. Han gikk – og fulgte veien. Han ikke bare ville til himmelen, men han bega seg også på vei – og nådde helt fram. Først da han sto ansikt til ansikt med kongesønnen inne i festsalen, viste det seg at det var noe galt. Han var kommet i sine egne klær.

 

Les mer

Simon fra Kyréne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyréne som hette Simon. Ham tvang de til å bære hans kors.» Mat 27:32Hvem var han, Simon fra Kyréne? Vi vet at han var med i flokken som fulgte Jesus på smertens vei til Golgata. Vi vet også at han ikke frivillig overtok korset da Jesus segnet under dets vekt.

 

Les mer

Se, vi har forlatt alt og fulgt deg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Mange vil reise til himmelen, men det skal være på første klasse. Man vil tjene Jesus, men det må ikke koste noe. Man vil to ting som er uforenlig og utelukker hverandre. Det er lammende både for tro og tjeneste. I et forsøk på å unnskylde seg selv, er man mer opptatt av disiplenes feil og mangler enn å følge dem på offerveien.

Les mer

Teoretisk kristendom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer