Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Notøy Karl
Search Keyword:
Total: 70 results found.
Tag: Notøy Karl
Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen og han så på kobberslangen, ble han i live.» 4Mos 21:8-9

Les mer

Guds tanker og våre tanker
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest dette året, sa til dem: Dere forstår ingenting! Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Joh 11:49-50

Les mer

Skynd deg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede.» Luk 19:6

Les mer

Jesus – en annerledes konge
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel – på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Mat 21:4-9

Les mer

Vent på Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vent på Herren! Vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!»Sal. 27:14

Dette ordet fra Salmenes bok kom til meg. Det var et ord jeg trengte. Spørsmålet er om jeg er tålmodig nok til å vente på Herrens time – vente til han griper inn – på sin måte. For det er han som til syvende og sist vet hva som er best for sitt barn. Jeg har så lett for å ta saken i egne hender. Løsningen skal helst komme med én gang, og slik jeg vil ha det.

Les mer

Til Guds ære
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer