Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Rosenius C.O. (1816-1868)
Search Keyword:
Total: 237 results found.
Tag: Rosenius C.O. (1816-1868)
Lov og Evangelium 2010 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

Les mer

Født av Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, ... de er født ... av Gud.» Joh 1:12-13

Les mer

«Ære være Gud i det høyeste!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når synden blir tung og bitter for samvittigheten, når du ville være den kvitt tusen ganger, men er helt hjelpeløs, da først lærer du å forstå nødvendigheten av at en frelser måtte bli født.

Les mer

Du skal ikke stjele
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

La oss se hva Guds syvende bud inneholder! Eller hva det menes med tyveri! Med det menes enhver måte hvorpå en tar fra sin neste det som hans er. Det gjelder enten det skjer hemmelig eller åpenbart, med vold eller med list, ved åpenbar forbrytelse eller under skinn av lov og rett.

Les mer