Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Scriver Christian (1629-93)
Search Keyword:
Total: 26 results found.
Tag: Scriver Christian (1629-93)
Lov og Evangelium 2016 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Evangeliuets sprengkraftDet er noen år siden nå. Vi var på vei ut til vår andre misjonærperiode i Bolivia. Reisen varte litt over et døgn, med ulike fly og mellomlandinger. I byen La Paz, første stopp i Bolivia, hendte det at vi måtte ut med all bagasjen – til fortolling. Det var midt på natten. Tollerne var gretne. Misjonæren var trøtt etter den lange reisen, og litt utslått på grunn av tidsforskjellen og høyden. Flyplassen ligger på 4 000 meter. Mismotet over hvor lite en hadde fått utrettet i den første misjonærperioden hadde plaget meg underveis.

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Se og lev!Hele skaperverket vitner om Gud. Bibelen gir oss det klareste vitnesbyrdet om hvem han er: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3:16).

Les mer

Lov og Evangelium 2010 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Dette nummeret av bladet omhandler temaet «sjelesorg». Det norske ordet «sjelesorg» kan lett misforstås. Kanskje sjeleomsorg hadde vært bedre? Sann sjelesorg er Guds omsorg for sjelene. Jesu hjerte bærer på nøden for vår sjels frelse.Uklarheten vedrørende kristen sjelesorg er stor. Det dreier seg ikke om mentalhygiene (pleie av menneskesinnet, det friske sjelsliv), selv om slik behandling kan være nyttig. Det er heller ikke å drive med psykoterapi (sjelehelbredelse) som er behandlingen av det syke mennesket. Vi kan her tenke på nervøsistet, nevroser (sykelig nervøsitet), psykoser (syk på sinnet), eller ulike former for paranoia (vrangforestillinger), men alt dette er først og fremst fagpersonenes område..

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 02

Les mer

Bekymringer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bekymringene tærer på legemet og svekker sjelens kraft. Bekymringene kommer igjen og igjen. De er som fluene. Tar jeg en vifte og jager dem bort, er de snart tilbake.

Les mer

Sjelens fortrolighet med Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den kjente vismann Aristoteles har sagt at det aldri kan bli noe virkelig vennskap mellom Gud og mennesket, da Gud er så høyst forskjellig fra menneskene. Men han taler som den blinde om fargene. Guds Sønn er blitt menneske og er blitt oss lik. Som Jesu venner blir vi Guds venner.

Les mer

Den lykkelige sjel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den sjel som har syndenes forlatelse, er en lykkelig sjel. Den kaller Gud Far. Som Far har Gud overtatt alle en fars forpliktelser overfor meg. Han sørger for meg og verner meg mot alle farer, frir og frelser meg fra alt ondt. Jeg kan trygt kaste min sorg på Gud, for han har omsorg for meg. Fra min Far kommer bare gode kår. Lykke og ulykke, sorg og trøst kommer fra den samme Fars hjerte. Skulle ikke dette skaffe meg sjelero selv i den største nød og sorg? Gud er en Far, enten han tukter meg eller etterjager meg med sine velgjerninger. Særlig vil han være enkers og farløses Far. Du som ingen far har på jorden, skal vite at du har en allvitende og allmektig Far i himmelen.

Les mer